In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo dh jaar B – Werkdruk toen en nu

Een man die klaagt over werkdruk en een Jezus, die overuren maakt.

Als dat geen actuele lezingen zijn dit weekend!

Maar het komt nog beter.
Als wij op internet de laatste onderzoeken met betrekking tot werkdruk en stress bekijken (bv. via de website werkdruk.startpagina.nl),
dan komen de Bijbelse lezingen en de huidige onderzoeken
tot dezelfde conclusies.

Beginnen wij met de eerste lezing uit het boek Job.
Job, die zichzelf ziet als een beklagenswaardige,
totaal overbelaste werker, zegt van zichzelf:
“’s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?
En ’s morgens: wanneer wordt het avond?
En zo lang het licht is ben ik ziek van onrust” (Job.7,4).

Welke fout maakt Job?
Hij is steeds met de toekomst bezig, niet met het nu.

En wat zeggen de hedendaagse onderzoeken:
Hoge werkdruk en vermoeidheid worden vaak niet veroorzaakt
door datgene wat iemand gedaan heeft.
Het zijn vooral de gedachten
aan wat nog allemaal gedaan moet worden (zie website).

Als een soort antwoord hoe het dan wél moet,
wordt ons het huidige evangelie voorgehouden.
Niet dat Jezus in dat evangelie niets te doen heeft, integendeel.
Hij maakt zelfs overuren.
“In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen”(Mc.1,32-33),
staat er.

En toch wordt nergens verteld dat Jezus onder stress leed
of een burn-out kreeg. Om nu meteen met het antwoord te komen,
dat Hij dan ook de Zoon van God was, lijkt mij een beetje te eenvoudig.
Hij was ook helemaal mens, een van ons.
Daarom kan ook zijn persoonlijk gedrag
een voorbeeldfunctie voor ons hebben.
Het gaat bij Hem niet alleen om de wonderdaden of de woorden.

En als wij nu kijken, wat Jezus deed, zelfs na zo’n vermoeiende dag,
dan is dat verbazingwekkend.
“Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden”(Mc.1,35)

De hedendaagse onderzoeken becommentariëren deze stap waarschijnlijk met de woorden:

Het is belangrijk inzicht te hebben in de factoren die energie kosten
en de factoren die energie geven (zie website).

In de stilte, in het gebed, vond Jezus de energie die Hij nodig had,
meer nog dan in uitslapen alleen.
Dat deed Hij natuurlijk op de eerste plaats voor zichzelf,
maar ook tot voorbeeld voor ons.

In stilte en gebed kunnen namelijk ook wij tot het inzicht komen
hoe wij ons moeten opstellen in ons werk of andere stressmomenten.
Er bestaat een beroemde Ierse spreuk die dat heel mooi verwoordt:

God, verleen mij kracht om de dingen te aanvaarden
die ik niet kan veranderen.
Verleen mij moed om de dingen te veranderen
die ik wel kan veranderen.
En verleen mij wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Niet voor niets verwijst genoemde website naar verschillende kloosters die ons uitnodigen om tot rust en bezinning te komen
en de christelijke vakbond CNV heeft zelfs een brochure uitgegeven
over zin(geving) in werk.

Daarin vindt men mooie gedachten om bij stil te staan.
Gedachten zoals:

Bemin de stilte in uw leven
bemin de stilte die bezielt
zij die alle stilte vrezen
hebben nooit hun hart gelezen
hebben nooit geknield

Ik wens u allen een stressvrije week. Amen.