- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

5e zo dh jaar A – Elke waarde zijn waarde-antwoord 

5e zo dh jaar A – Elke waarde zijn waarde-antwoord        Echt/St.Joost, 9-2-20


“Gij zijt het zout der aarde.
Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten?”(Mt.5,13).

Een bekende vergelijking, die wij al vaak gehoord hebben.

Veel moeilijker is het echter, om deze vergelijking ook op ons zelf toe te passen.
Wanneer begint mijn geloof, mijn gedrag, mijn uitstraling
zijn kracht te verliezen?

Zijn er tussentijdse momenten waarop wij de kracht van al dat
wat overdrachtelijk met zout wordt aangeduid, kunnen toetsen?

Misschien helpen ons de inzichten van de grote filosoof Dietrich van Hildebrand.
Over zijn inzichten heeft mij de pastoor van onze jongerengroep,
waaruit ik voortkom, altijd heel veel verteld.
Een van die inzichten is het volgende:

Iets, dat in zich zelf waardevol is, vraagt erom dat wij die waarde herkennen
en passend erop reageren.

Een voorbeeld:

Zien wij een mens in levensgevaar,
dan verlangt de waarde van het menselijk leven dat wij hem proberen te redden.

Doen wij dat niet, terwijl wij ertoe in staat zijn,
dan zal meestal een groot schuldgevoel de consequentie zijn.
De harmonie tussen de waarde en het vereiste waarde-antwoord is verstoord.

Helpen wij wel, dan zullen wij een grote voldoening ondervinden,
ongeacht de materiele dingen die bij de reddingsactie misschien verloren gingen
zoals bv. ons goede pak dat daarbij stuk ging.

Bij al die situaties die met goed of kwaad te maken hebben, geldt het principe:
De goede moet gedaan en het kwade afgewezen worden.

Natuurlijk spelen de omstandigheden waarin wij ons bevinden
en de mogelijkheden die wij hebben een rol.
Net als in de rechtspraak heb je ook soms verzachtende omstandigheden.

Maar als wij zélf voortdurend op zoek gaan
naar die verzachtende omstandigheden voor onszelf,
als wij steeds maar weer compromissen sluiten
om op de grote waarden van waarheid en goedheid
geen passend waarde-antwoord te moeten geven,
dan stompen wij af.

Dan verliest het zout zijn kracht.

Maar omgekeerd geldt dit ook.

Elke bewuste kniebuiging voor het tabernakel
laat ons besef van Gods aanwezigheid groeien,
elk oprechte ontmoeting met een mens
laat ons besef voor zijn bijzonderheid toenemen.

Elk bewust vermijden van een leugen
laat ons meer liefde krijgen voor de waarheid,
elk afwijzen van het kwaad laat ons groeien in het goede.

Het hoort bij de eigenschappen van het zout
dat het alleen in kleine hoeveelheden gebruikt gaat worden.

Zo zijn het ook de vele kleine waarde-antwoorden
die wij geven of juist vermijden te geven,
die erover beslissen
of het zout van ons geloof,
    het zout van ons gedrag
en het zout van onze uitstraling zijn kracht behoudt.