In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

5e zo d/h jaar A – Blijf je in je zoutstrooier?

5e zo d/h jaar A – Blijf je in je zoutstrooier?             Echt/St.Joost, 5-2-17

Ik was een keer op een bezinningsweek,
waarin de hele dag in stilte werd doorgebracht.
Dus werd er ook niet gesproken, toen wij met alle gasten aan tafel zaten. 
En zo gebeurde het, dat ik zonder waarschuwing
een speciale smeerkaas op mijn boterham smeerde,
die een van de gasten voor zichzelf had meegebracht.
De kaas was onderdeel van zijn zoutloze dieet, bleek later.
Hij smaakte vreselijk en ik had moeite
met goed fatsoen mijn boterham op te eten.
Sindsdien ben ik mij van het belang van zout heel goed bewust.

Ook Jezus kende het belang van zout.
In zijn tijd was het zelfs een kostbaarheid.
En Hij vergelijkt zijn leerlingen ermee.

“Gij zijt het zout der aarde.
Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten?
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen
en door de mensen vertrapt te worden” (Mt.5,13).

Dat is een heel sterk beeld van Jezus.
Eigenlijk moeten wij ons elke keer afvragen,
als wij een zoutstrooier in handen hebben:
“Ben ik nog een krachtig zout, dat echt een verschil maakt?”
“Of heb ik al mijn kracht verloren door mij aan te passen
aan de algemene denken van ‘Alles moet kunnen’ en
‘Het doet toch iedereen’?”

Laten wij twee terreinen noemen waarop het in onze tijd
werkelijk erop aankomt om “zout der aarde” te zijn:
abortus en euthanasie.

Het zijn de terreinen waar het leven zelf in het geding komt:
het leven dat wij ons niet zelf hebben gegeven
en dat daarom ook nooit zelf mogen beëindigen
hoe goed bedoeld de redenen ook mogen zijn.

Het hoogste kerkelijk gezag geeft als uitleg van het 5e gebod:
“Gij zult niet doden” (Ex.20,13) de volgende uitleg:
Het menselijk leven is heilig omdat het vanaf zijn oorsprong getekend is
door Gods scheppende kracht en voor altijd een speciale relatie blijft bewaren
met zijn Schepper, zijn enige einddoel.
God alleen is de meester van het leven, vanaf het begin tot het einde:
niemand mag, in welke situatie dan ook, voor zich het recht opeisen
om rechtstreeks aan een onschuldig menselijk wezen het leven te ontnemen. (CKK, 2258).

Dit betekent met betrekking tot vraag om abortus
dat wij hulp moeten bieden aan moeder én kind.
Het gaat hier namelijk om twee levens met dezelfde rechten.

Er bestaan gelukkig al prachtige en succesvolle initiatieven zoals de VBOK,
de Vereniging ter Bescherming van Ongeboren Kinderen,
die psychologische en materiële hulp biedt en ook over opvanghuizen beschikt
waar bv. tienermoeders tijdelijk kunnen wonen.

En met betrekking tot de vraag om euthanasie betekent dit,
dat wij pijnbestrijding én eerbied voor het leven in evenwicht moeten houden.
Pijnbestrijding , zelfs met levensverkortende bijwerking,
is namelijk heel iets anders dan rechtstreeks het leven te ontnemen
zoals bij euthanasie. De kerk leert in deze:

“Het gebruik van pijnstillende middelen
om het lijden van een stervende te verlichten,
zelfs als men daardoor zijn leven zou verkorten,
kan moreel in overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid,
als de dood noch als doel noch als middel beoogd wordt,
maar enkel wordt voorzien en geduld als onvermijdelijk (CKK 2279).

Ook moet veel meer gekeken worden naar de vraag
achter de euthanasiewens.  

Hoopwekkend is hier het recente initiatief van ChristenUnie, CDA en SP,
die vinden dat de ouderenzorg beter geregeld moet worden,
voordat er verdere besluiten worden genomen over ‘het voltooid leven’.
Onder de kop ‘Waardig ouder worden’ hebben de drie partijen nu een pact gesloten,
bij wie zich intussen ook PVV en SGP hebben aangesloten.

De partijen bekijken liever hoe kan worden voorkomen
dat mensen hun leven als voltooid ervaren
en pleiten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben,
voor het aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk
en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Ook zouden er in plaats van stervensbegeleiders
‘levensbegeleiders’ moeten komen:
mensen die levensvragen van ouderen kunnen beantwoorden
en waar nodig kunnen helpen.

Zie: http://nos.nl/artikel/2155817-pact-christenunie-cda-en-sp-over-waardig-oud-worden.html

Tot zover over het initiatief  “waardig ouder worden”.

Blijft ten slotte aan ons de vraag:

Durven wij uit onze zoutstrooier te komen om een verschil te maken
in de eenheidspap van “Alles moet kunnen” ?

———————-

P.S. Een uitvoerige uitleg over het vijfde gebod “Gij zult niet doden”
staat  in de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK vanaf  nr.2258)

 https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1355