In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

26e zo dh jaar C – 105e werelddag van de migrant en vluchteling   

26e zo dh jaar C – 105e werelddag van de migrant en vluchteling                                                    Echt/St.Joost, 29-9-2019

In de eerste lezing hoorden wij de profeet Amos tegen het onrecht optreden
dat in zijn tijd speelde. Maar onrechtvaardige situaties zijn van alle tijden.

Zo is het nog altijd nodig dat er al voor de 105e keer de werelddag van de migrant en de vluchteling wordt gehouden. Paus Franciscus heeft daarvoor een lange boodschap geschreven, die echter niet geschikt is om hier in zijn geheel voor te lezen.

                   Ik ga u enkele belangrijke alinea’s voorlezen. De paus schrijft:

De economisch meest geavanceerde samenlevingen neigen tot een uitgesproken individualisme. ( ) In dit scenario zijn migranten, vluchtelingen, evacués en slachtoffers van mensenhandel een symbool van uitsluiting geworden. ( )

Deze houding ten opzichte van hen is een alarmbel die waarschuwt voor het morele verval dat men tegemoet gaat, als men steeds meer concessies doet aan de wegwerpcultuur. Op deze weg loopt iedere mens die niet valt binnen de normen van fysiek, psychisch en maatschappelijk welzijn, het risico van ( ) uitsluiting.

Daarom is de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen – en in het algemeen van kwetsbare personen – vandaag een uitnodiging om enkele wezenlijke dimensies van ons christelijk bestaan ( ), die bij een geriefelijke levensstijl dreigen in te dutten, terug te krijgen.

En nu komt de paus met een belangrijke gevolgtrekking:

Daarom “gaat het niet alleen om migranten”(  ).
Wanneer wij ons voor hen interesseren, interesseren wij ons ook voor onszelf ( ),
door voor hen te zorgen, groeien wij allen.
               

         De paus ziet realistisch dat men ook terechte angsten mag hebben
         bij het vraagstuk van de migratie. Hij schrijft dan ook:

Het gaat niet alleen maar om migranten: het gaat ook om onze angsten.
De boosaardigheden ( ) van onze tijd doen “onze vrees voor de ‘ander’, de onbekende, de vreemdeling […] toenemen. Dat ziet men vooral vandaag ten opzichte van de komst van migranten en vluchtelingen
die aan onze deur kloppen op zoek naar bescherming, veiligheid en een betere toekomst.

De vrees is tot op zekere hoogte gewettigd,
ook omdat de voorbereiding op deze ontmoeting ontbreekt”
(Homilie, Sacrofano, 15-2-2019).
Het probleem is niet het feit dat men twijfels en angst heeft.
Het probleem is, dat deze onze manier van denken en handelen zozeer bepalen,
dat zij ons onverdraagzaam ( ) maken.
En zo berooft de angst ons van het verlangen en het vermogen de ander,
iemand die anders is dan ik, te ontmoeten;
zij berooft mij van een gelegenheid voor een ontmoeting met de Heer.

Door de werken van naastenliefde tonen wij ons geloof (vgl.Jak.2,18).
En de hoogste naastenliefde is die welke wordt betoond jegens degene
die niets kan terugdoen en misschien zelfs niet kan bedanken.
“Wat op het spel staat, is het gezicht dat wij ons als maatschappij willen geven ( ).
De vooruitgang van onze volken hangt vooral af van het vermogen
zich te laten raken en ontroeren door wie aan de deur klopt…

 

 Tot zo ver enkele gedachten uit de boodschap van de paus.
U vindt HIER de complete tekst in de Vlaamse vertaling.