In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

14e zo dh jaar C – Opnieuw gezonden

14e zo dh jaar C – Opnieuw gezonden                           Echt/St.Joost, 7-9-19

 

Vandaag horen wij in het evangelie iets uit de begintijd van het christendom:
Jezus zendt 70 leerlingen uit in plaats van alleen maar de 12 apostelen.

Zoals het aantal 12 namelijk naar de 12 stammen van Israël verwijst,
zo laat het aantal 70 aan de 70 niet-joodse volken denken
die toen (volgens Genesis 10) op aarde bekend waren.

Die 70 leerlingen (of in sommige geschriften 72 leerlingen) verwijzen daardoor
naar de missie onder de heidenen.

Wanneer paus Franciscus heel recentelijk 
(in een brief aan de Duitse Bisschoppen op 29.6.2019)
open en duidelijk van het verval van het geloof spreekt
en van een drastische terugloop van de bezoekers
van de zondagsmis en de sacramenten,

en wanneer hij erbij zegt, dat deze terugloop vele facetten heeft
en niet op korte termijn en ook niet op een gemakkelijke manier
opgelost kan worden,
dan maakt hij duidelijk dat ook wij weer in een heidens gebied leven.(nr. 2)

Vervolgens zegt paus Franciscus
dat wij deze situatie weliswaar moeten aanvaarden en verdragen,
maar dat dit niet tot passiviteit of gelatenheid mag leiden
en zeker niet tot desinteresse.

Neen, de huidige situatie is integendeel een uitnodiging om na te gaan,
wat in onszelf en in onze parochies afgestorven is
en wat evangelisatie nodig heeft.
Maar daarvoor heb je moed nodig, zegt de paus,
veel meer dan structurele, organisatorische of functionele verandering (nr.5).

En als recept geeft de paus ons mee:
De evangelisatie moet weer de eerste plaats krijgen.

Evangelisatie is geen verovering
en ook niet een poging, oude gewoontes en praktijken terug te krijgen
die (vroeger) in een andere culturele samenhang wel zin hadden.

Neen, evangelisatie betekent: “Wij hebben lief,
omdat Christus ons het eerst heeft liefgehad” (vgl. 1 Joh.4, 19).
Het is een weg die een geloof mogelijk maakt,
dat met vreugde geleefd, ervaren, gevierd en beleden wordt.

Evangelisatie leidt ertoe de vreugde van het evangelie terug te winnen,
de vreugde om christen te zijn.

Er zullen zeker ook moeilijke momenten zijn en tijden van het kruis,
schrijft de paus, maar niets kan de bovennatuurlijke vreugde verwoesten.
Zij blijft als het zachte oplichten van een licht
dat uit de innerlijke zekerheid voortkomt oneindig bemind te zijn,
boven al het andere (nr. 7)

Daarom moet het ons vooral erom gaan hoe wij deze vreugde meedelen:
doordat wij ons openen en naar buiten gaan,
om onze broeders en zusters te ontmoeten,
vooral degenen die op de drempel van de kerkdeuren te vinden zijn,
of op de straat, in de ziekenhuizen en op de pleinen (nr.8).

In een heidense wereld,
vergelijkbaar met die in het begin van het christendom,
zijn wij opnieuw gezondenen. Amen.