In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Aswoensdag – Zij hebben hun loon al ontvangen

Aswoensdag  2019 – Zij hebben hun loon al ontvangen        Echt/St.Joost, 6-3-19

Iemand zei kort geleden tegen mij:
“Pastoor, weet u wat mij irriteert?
Dat je van al de meeste mensen die bij de pastorie aankloppen voor geld,
niemand in de kerk ziet”.

Op het eerste gezicht inderdaad een irritant feit.
Het zou het fijn zijn als die mensen hun dankbaarheid tegenover God en de kerk
zouden uiten door ook eens in de kerk te komen.

Maar let op: dat moet dan wel helemaal vrijwillig zijn,
dat moet helemaal vanuit henzelf komen.

Als je aalmoezen uit berekening zou geven,
bv. om mensen in de kerk te krijgen
of om de aandacht te trekken en geprezen te worden,
dan ben je verkeerd bezig.
Dat maakt ons Jezus vandaag in het evangelie heel duidelijk.

Stel dat wij priesters geld
alleen tijdens de Mis aan de behoeftigen zouden uitdelen,
misschien zelfs pas als ze hun stempelkaart van 10 kerkbezoeken
vol zouden hebben,
dan kregen wij de kerk gegarandeerd wat voller.
Maar dan zitten de mensen daar met een verkeerde bedoeling.
En voor ons priesters gaat het dan alleen maar om een voorbijgaand succes.

Dan zou Jezus ook van ons zeggen, net als in het evangelie:
“Ze hebben hun loon al ontvangen”,
met andere woorden: Reken maar niet nog op een beloning door God zelf.

Tot drie keer toe wordt deze zin vandaag in het evangelie herhaald:
“Ze hebben hun loon al ontvangen”.

Goede dingen doen met verkeerde bedoelingen
kan namelijk nog op andere manieren.

Naast aalmoezen geven met verkeerde bedoelingen
kun je bv. ook vasten met verkeerde bedoelingen,
bv. als je het alleen maar doet om rond Pasen aan iedereen
op facebook te kunnen vertellen hoeveel kilo’s je afgevallen bent.

Natuurlijk is daar op zich niets mis mee. Je mag best met die doelstelling vasten.
Alleen, verwacht dan niet de spirituele vooruitgang
waarmee God je zou kunnen belonen.
Je moet het dan doen met een paar ‘likes’ op Facebook.
Dat is dan je hele loon.

De derde keer dat Jezus zegt  “Ze hebben hun loon al ontvangen”
gaat het om een tentoongestelde vroomheid.
Dit is in onze tijd misschien een minder voorkomende bekoring,
omdat wij in onze geseculariseerde maatschappij eerder verlegen zijn
onze vroomheid publiekelijk te uiten.

Als Jezus ons dus tot drie keer toe waarschuwt
om ons niet met een aards loon tevreden te stellen,
dan plaatst Hij daar ook drie keer iets moois tegenover.

Wanneer wij in stilte aalmoezen geven, in stilte vasten of in stilte bidden,
dan belooft Hij ons:
“Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”.

En dat is geen goedkope vertroosting op het hiernamaals,
want de hemelse Vader begint ons al in dit leven te belonen
door een grotere innerlijke vrede,
door de ervaring van zijn nabijheid
en door geregelde momenten van grote, diepe blijdschap.