In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo vd Vasten B – Zozeer heeft God de wereld liefgehad

4e zo vd Vasten B –Zozeer heeft God de wereld liefgehad  Echt/St.Joost, 11-3-18

Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben (Joh.3,16).

Deze geliefde zin uit het evangelie van Johannes
hoort niet alleen tot de meest geciteerde zinnen,
maar is ook een van de meest becommentarieerde zinnen.

Daarom laat ik u vandaag horen,
wat de heilige bisschop en kerkleraar Franciscus van Sales erover zei:

Kon God de wereld geen ander geneesmiddel geven
dan de dood van zijn Zoon?, vroeg de bisschop zich af.

De bisschop geeft als antwoord:

Zeker, God kon ons op duizend andere manieren terugkopen
dan door de dood van zijn Zoon;
maar Hij wilde dat niet,
want wat voldoende was voor onze redding,
was niet genoeg om zijn liefde voldoening te geven.

En om ons te tonen hoeveel Hij van ons hield, is deze goddelijke Zoon
de meest harde en schandalige dood gestorven, namelijk die van het kruis.

Welke consequenties zouden we daaruit moeten trekken?,
vervolgt de bisschop verder en komt tot de conclusie:

Aangezien Gods Zoon uit liefde voor ons is gestorven,
zouden wij dan niet uit liefde voor Hem moeten sterven?

Of, als we niet uit liefde kunnen sterven, zouden wij dan niet tenminste
uit liefde voor Hem moeten leven?

 Maar daar klaagde de grote heilige Augustinus al over toen hij uitriep:

“Heer, is het mogelijk voor een mens om echt te beseffen
dat U voor hem gestorven bent en dat hij niet voor U leeft?
 
En de grote heilige Franciscus van Assisi weende zelfs toen hij zei:

“Ach, Heer, U bent gestorven uit liefde en niemand houdt van U!”

Daarom besluit onze kerkleraar Franciscus van Sales met de woorden:

Wat een groot nut en profijt is het voor ons
om te mediteren over het kruis en het Lijden!

Laten wij dit in deze vastentijd wat vaker doen
zodat wij steeds een klein beetje meer beseffen
wat de Heer voor ons heeft gedaan en hoe onvoorstelbaar zijn liefde is.

 

Vrij geciteerd en grammaticaal bewerkt naar een commentaar
van H. Franciscus van Sales (1567-1622),
bisschop van Geneve en kerkleraar OC Annecy, t. 10, p. 363
bij de internetservice “Dagelijks evangelie Evangelizo’
https://www2.evangelizo.org/NL/gospel