In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo vd Vasten B – Het wondermedicijn van God 

4e zo vd Vasten B – Het wondermedicijn van God     Echt/St.Joost, 14-3-21

Vandaag hoorden wij een heel bijzonder Bijbelvers
dat door velen wordt gezien als het evangelie in een notendop.

Een Bijbelvers waarvan een bekende persoon zei,
dat het ieder christen van buiten zou moeten kennen.

Een Bijbelvers waardoor een bedroefd hart weer blij gemaakt kan worden
en een geestelijk gestorven mens weer levend.

Het gaat dus om een wondermedicijn, een wondermedicijn van God.

En dit medicijn ga ik nu aan u in een handig formaat uitdelen,
zodat u het in uw beurs of bij uw mobieltje altijd bij u hebt.

Mag ik u daarom vragen – om net als bij de communie –
langs het (corona)scherm te komen om dit bijzonder medicijn op te halen?

Pastoor Kanke deelt kaartjes uit op creditcard-formaat
met onderstaande tekst.
(Als u naar voren komt, hoeft u in dit geval niet tevoren
de handen ontsmetten, omdat u nu niet uw mond aanraakt.)


HET WONDERMEDICIJN VAN GOD

“”Zozeer heeft God de wereld lief gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
omdat al wie in Hem gelooft
niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben”(Joh.3,16).

 

Op de achterkant staat de volgende tekst:

Dit medicijn is een universeel geneesmiddel
en kan door iedereen gebruikt worden.

De enige voorwaarde is oprecht geloof
in de Geneesheer Jezus Christus.

Voor de beste werking is een regelmatige,
bedachtzame inname aan te bevelen.

Bij noodsituaties kan de dosis verhoogd worden
door meditatieve herhaling.