In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo vd Advent C – 3D-printers in opkomst

4e zo vd Advent C – 3D-printers in opkomst Echt/St.Joost, 23-12-18

De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan steeds verder vooruit.

Neem nou 3D-printers die een digitaal bestand op een computer
omzetten naar een tastbaar object.
Het object wordt daarbij laagje voor laagje opgebouwd door de 3D-printer.

Architecten gebruiken 3D printers voor het maken van maquettes,
Airbus werkt aan een in 3D-geprint vliegtuig
dat naar verwachting in 2050 klaar voor gebruik zal zijn,
en ook in de medische industrie en tandheelkunde
wordt volop geëxperimenteerd met 3D-printers.
Binnenkort kunnen we zelfs kraakbeen in 3D-printen 
om bijvoorbeeld oren te reconstrueren. (zie www.ground3d.nl)

Maar wat een 3D-printer nu ook maakt,
altijd blijft het te printen voorwerp op de computer,
het verplaatst zich niet.

Dit voorbeeld helpt ons misschien de christelijke leer
over de menswording van de tweede persoon van de H. Drie-eenheid
beter onder woorden te brengen.
Want ook de Zoon bleef bij de Vader, terwijl Hij mens werd.

Of, om het met de wat moeilijkere woorden te zeggen
van de heilige Sofronius, bisschop van Jeruzalem in de 7e eeuw:
“De Onlichamelijke is vlees geworden.
Hij die naar zijn goddelijk wezen geen uiterlijke verschijningsvormen kent,
heeft onze gestalte aangenomen.
De Onlichamelijke heeft een lichaam aangenomen als het onze.
Hij werd naar waarheid mens, maar bleef altijd God.
Hij werd gedragen in de schoot van zijn moeder,
terwijl Hij in de schoot van de eeuwige Vader bleef.
De Ontijdelijke kreeg een begin in de tijd”.

                                        (Getijdengebed 18 december, Lezingendienst, 2e lezing)

Gelukkig kunnen 3D-printers geen levende mensen printen
en zullen dat ook nooit kunnen.

En daarom blijft onze bewondering
voor de technische vooruitgang van het 3D-printen
ook ver achter bij de stille verering van het wonder van Gods menswording.

Een wonder dat wij in elk Weesgegroetje opnieuw bezingen met de woorden:

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot”.