In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo vd Advent B – Elementen van een Godsontmoeting

4e zo vd Advent B – Elementen van een Godsontmoeting
                                                                                     Echt/St.Joost, 20-12-20

Hoe vaak hebben wij het evangelie
van de Blijde Boodschap aan Maria al gehoord.
Maar er valt altijd weer iets nieuws te ontdekken.

Vandaag wijs ik op het feit, dat dit evangelie elementen bevat
die voor elke persoon gelden aan wie zich God kenbaar wil maken.

Het begint met het feit dat God de mens werkelijk vrij laat.
God komt namelijk niet zelf, maar Hij stuurt een engel.
Als Hij zelf zou komen, zou dat zo overweldigend zijn voor een mens,
dat hij niet anders kon dan ja zeggen.
Daarom stuurt God een boodschapper.

Zo’n boodschapper hoeft niet per se een engel te zijn.
Het kan ook een mens zijn die een opmerking maakt die ons raakt
of een zin uit de Bijbel of de schoonheid van de liturgie.
Niets is voor God onmogelijk om als middel te dienen.

Van een bekende heilige is bv. bekend, dat hij als tiener
door voetsporen in de sneeuw zijn roeping vond.
Die voetsporen had namelijk een monnik achter gelaten
die enkele meters voor hem op blote voeten door de sneeuw liep.

Niets is dus voor God onmogelijk om als boodschap te dienen.
Maar God respecteert altijd onze vrije wil.

Naast het respect voor onze vrije wil respecteert God ook ons verstand.
Ook dat zien wij in het huidige evangelie.
Maria overweegt de boodschap, komt met een vraag en krijgt uitleg.

Als God iets doet, dan is dat redelijk,
wat niet betekent dat wij het altijd begrijpen.
Maar Gods handelen gaat niet tegen de redelijkheid in.
God kent geen rechthoekige cirkels, leerden wij al op het seminarie.

Naast wil en verstand leren wij uit het evangelie ook iets
wat God met ons hart doet.

De eigenlijke menswording bv. kan Lucas niet beschrijven.
Hij schrijft alleen: “En de engel ging van haar heen” (Lc.1,38b.)
Maar dan gebeurt de menswording pas
zoals uit een latere vers (Lc.2,21) blijkt.

De grootste daden van God gebeuren dus in stilte.

Ook wij kunnen vaak moeilijk vertellen hoe God ons geraakt heeft,
hoe wij tot een bepaald besluit zijn gekomen of hoe het kwam,
dat wij een innerlijke zekerheid hadden Gods wil te doen.

God is altijd heel subtiel met ons mensen bezig,
vol respect voor onze vrije wil, ons verstand en ons hart.

Hoeveel tederheid en liefde ligt niet in zo’n benadering!