In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo vd Advent B (Boodschap aan Maria)

4e Zo vd Advent B (Boodschap aan Maria)          Echt/St.Joost 21-12-14

Vertalingen hebben heel vaak beperkingen.
Zo wordt door sommige vertalingen de prachtige begroeting
van de engel aan Maria vereenvoudigd tot een simpel “Gegroet, Maria”.
Wij herhalen deze groet telkens weer in het “Wees gegroet, Maria”,
maar het Griekse origineel is veel rijker van betekenis
dan deze gewone, dagelijkse begroeting.
“Verheug u, Maria” (Lc.1,28) staat er en dat is veel toepasselijker
en wordt ook gebruikt in de vertaling van onze liturgische boeken.

Inderdaad, de vreugde staat centraal in het christelijke geloof..
Dat onderstreept onze paus telkens weer.
Zo schreef hij bv. in zijn brief over de vreugde van het evangelie:
“Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren”.

Die vreugde, die vanuit Christus komt, verspreidt zich graag,
maar niet zonder onze medewerking.
Wanneer wij verder lezen bij de evangelist Lucas
wat er na het bezoek van de engel aan Maria gebeurde,
kunnen wij dat duidelijk zien.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Zij moet er dus eerst moeite voor doen om haar te bezoeken
in die verre plaats, bijna 100 km van Nazareth vandaan.

Maar dan, bij de groet van Maria,
springt het ongeboren kind van Elisabeth
“van vreugde op in haar schoot”(Lc.1,44).

Maria op haar beurt antwoordt op de gewaarwording
van Gods wonderlijke daden eveneens met vreugde,
zelfs met een heel vreugdelied:
“Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder…(“Lc.1,47).

Vreugde over en weer. Maar wat is de bron van de vreugde
en waarom is van die vreugde bij ons vaak zo weinig te bespeuren?

Kijk naar de tweede helft van de vreugdekreet van Maria.
“Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder”.
Wie God niet als zijn persoonlijke redder ervaart,
komt niet tot aan de bron van de diepste vreugde.

Onze paus houdt deze diepe vreugde zelfs voor mogelijk,
als men door tegenslagen geteisterd wordt. Hij schrijft letterlijk:

Ik erken dat men niet in alle,
soms zeer moeilijke fases en omstandigheden van het leven
op dezelfde wijze vreugde beleeft.
Zij past zich aan en verandert en blijft altijd
als een straal licht die voortkomt uit de persoonlijke zekerheid
boven alles oneindig bemind te worden. (Evangelii Gaudium nr.6)

Maar ook hier komen wij weer bij het uitgangspunt terug:
God als zijn redder ervaren
of zich persoonlijk boven alles oneindig bemind te weten,
is immers hetzelfde.

Misschien denkt u:
Ik wil wel God als mijn redder ervaren,maar ik ervaar niets.

Nou, laten wij dan beginnen om bij onszelf na te gaan,
of wij wel gered willen worden.
Want als wij menen dat er niets te redden valt,
hebben wij ook geen behoefte aan een redder;
net zo goed als wij geen behoefte hebben aan de dokter
als wij denken gezond te zijn.

En als wij menen geen zonden te hebben
waarvan wij bevrijd of gered moeten worden,
dan is God inderdaad tevergeefs mens geworden in Jezus Christus.
Want juist in de vergeving van onze zonden ligt zijn hele zending
zoals de engel aan Jozef meteen aan het begin uitlegde:
“Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden. (Mt.1,21).

(Morgenavond) Vanavond om 19.00 uur vieren wij in de Landricuskerk weer een Avond van Barmhartigheid.
Begeleid door inspirerende gezangen en gitaarmuziek
zullen wij ons voor het uitgestelde Allerheiligste afvragen
waarvan wij gered willen worden.
Voor wie dat wil, bestaat dan de mogelijkheid
om het biechtsacrament te ontvangen.
Er is ook een gastpriester uit Wessem aanwezig.