- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

4e zo vd Advent A – Sprookjes ?

4e zo vd Advent  A – Sprookjes ?                                      Echt/St.Joost, 18-12-16

Toen ik kortgeleden tijdens de vormsellessen een film
over het kerstverhaal liet zien *
– een film trouwens die zich heel dicht aan het evangelie houdt
en die ook op andere punten historisch verantwoord is –
kreeg ik verschillende reacties.

Het merendeel van de kinderen was best geïnteresseerd
en bleef geboeid kijken.

Maar, er waren in de verschillende klassen ook enkele kinderen,
die door hun lichaamstaal duidelijk lieten blijken:
ons kun je niet voor de gek houden.

Nu is natuurlijk het geloofsfeit van de maagdelijke geboorte van Jezus
en de verschijning van engelen aan zowel Maria als Jozef
geen gegeven dat gemakkelijk te aanvaarden is.
Daarvoor is het te eenmalig en valt het buiten alle normale ervaringen.
Dat wij mensen vragen stellen, dat wij zelfs ermee worstelen, dat mag.
Wij zijn daarbij in goed gezelschap, want ook Maria en Jozef deden dat.

Veel onrustbarender is echter, als geen vragen meer gesteld worden.
Als twaalfjarigen al bij voorbaat menen te weten,
dat het bij het geloof om sprookjes gaat.

Misschien gaat het hier om puberaal gedrag, dat later bijdraait.
Dat is te hopen.

Waarschijnlijker is echter  dat ze nog nooit hebben meegemaakt,
dat iemand vanuit zijn geloof een daad verrichtte.

Bij voorbeeld, dat hun moeder in groot verdriet ging bidden
en na een tijdje zichtbaar getroost was.
Of dat hun vader zei, dat hij vanuit zijn geloof
een bepaald gedrag op zijn werk niet kon tolereren.

Laten wij niet vergeten, dat veel kinderen ouders hebben,
die vaak zelf nog nauwelijks praktiseren.

Wie nooit voorgeleefd kreeg, dat mensen contact kunnen hebben met God,
die zal het moeilijk hebben in die onzichtbare wereld van God te geloven.

Geloof is namelijk veel meer dan kennis.
Geloven doe je allereerst met je hart, en dan met je verstand.
Eerst komt de principiële openheid van je hart,
dan het verstandelijk doordringen van het geloof.

Zonder deze open houding van hun harten,
hadden namelijk Maria noch Jozef een engelervaring gehad.

Bidden wij, dat onze jeugd weer van dichtbij mensen leert kennen,
die hun laten ervaren dat je werkelijk contact kunt maken met God
en dat je geloof je tot positieve daden aanzet.

Opdat ook de kinderen van onze tijd weer leren leven
vanuit deze geloofswerkelijkheid
en het enige dat ze nog voor sprookjes houden
de Kerstman is en zijn arrenslee zijn, made bij Coca-Cola.
*  The Nativity Story (2006) Official Trailer –
Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac Christmas Movie HD:

https://www.youtube.com/watch?v=UiSfup00uZY