In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

4e zo dh jaar B – De soundbar

4e zo dh jaar B – De soundbar                                  Echt/St.Joost, 31-1-2021

Bij Aldi is nu een zogenaamde soundbar in de aanbieding.
Een soundbar is een soort balk waarin luidsprekers zitten.
Die kun je onder je televisie plaatsen
om het soms matige geluid van je tv te verbeteren.

Niet dat u nu van mij een soundbar moet kopen.
Die soundbar bracht mij wel op het idee
om ons nog een keer in de gebeurtenissen van toen te verplaatsen
en het geluid goed hard te zetten.

Het begint ermee dat Jezus in de synagoge als leraar optreedt.
Eerst is alleen zijn stem te horen,

rustig spreekt hij              [pauze]
en duidelijk,                     [pauze]
heel in-druk-wek-kend [pauze].

Het geroesemoes in de zaal is al lang verstomd       [pauze]

[zachtjes]
De mensen beseffen dat hier iemand spreekt die echt meent wat Hij zegt,
en die echt inzicht heeft in de goddelijke dingen.
Iemand die heel anders is dan de Schriftgeleerden.
Een man met gezag met een leer die gezag heeft.

Maar gezag roept vlug een tegenreactie op.
Dat maken wij vandaag de dag heel vaak mee.

Vooral als het om gezag gaat dat met God te maken heeft,
dan is de tegenreactie al voorgeprogrammeerd, bijna onvermijdelijk.

Daarom staat er ook in de Griekse oertekst:

En meteen is er in de synagoge een man met een onreine geest die schreeuwt:

[hard]             “Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te maken?
                           Zijt Gij gekomen om ons in het verderf te storten?
                          Ik weet wie Gij zijt: de heilige Gods!”

En Jezus: [hard]                   “Zwijg stil en ga uit hem weg!”

En dan staat er:

De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg (vers 26).

Ik zal u de luide schreeuw besparen, want zo’n goede acteur ben ik niet.

Maar kunt u zich nu voorstellen,
– met zo’n soundbar aan die het geluid uit alle hoeken op je af laat komen –
wat een indrukwekkende bijeenkomst dit toen geweest is.

De mensen kwamen naar de synagoge om tot rust te komen,
om wat vrome gevoelens te hebben, en dan zo’n tumult!

Maar vergeten zullen ze het nu niet meer.
Dit blijft hun een leven lang bij:

Jezus heeft een nieuwe leer, een leer met gezag!