- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

29e zo dh jaar B – Jezus en het zwerfvuil

29e zo dh jaar B – Jezus en het zwerfvuil               Echt/St.Joost, 21-10-18

Wist u, dat er in Echt parochianen zijn,
die zo’n grijphandje hebben om zwerfvuil op te rapen?
Zij lopen daarmee regelmatig door hun buurt
en rapen vrijwillig en zonder veel commentaar de rotzooi van anderen op.

Afgelopen zondag hadden diezelfde parochianen ook aangeboden
de rommel op ons kerkplein rond de Landricuskerk op te ruimen.

En weer een andere parochiaan kwam de week daarvoor
uit zichzelf de sacristie in en vroeg om borstel en zeep,
om het bekladde Edith Stein monument schoon te maken.
Helaas was dit niet met eenvoudige poetsmiddelen schoon te krijgen.

Gemotiveerd door hun voorbeeld heb ik dan ook maar enkele dagen geleden
het plein opgeruimd, toen het er weer eens bar en boos uitzag.
Toeristen die op het muurtje zaten, reageerden vol verbazing:
“Moet u dat doen?”

En plotseling besefte ik: Ja, dat is de weg die Jezus ook zou gaan.

Waarschijnlijk had Jezus nog geen last van zwerfvuil
en van een wegwerpcultuur,
want de reinheidsgeboden van de Joden hadden naast de religieuze kant
ook een heel praktisch voordeel. 

Voor het Paschafeest werd bv. het hele huis heel grondig aangeveegd
zodat er niet één kruimel gezuurd brood op de grond gevonden kon worden.

En de vele wassingen, die de Joden dagelijks moesten verrichten,
bewaarden hen ook voor vele infecties zodat later in de Middeleeuwen
bv. veel minder Joden aan de pest overleden dan niet-joden.

Maar terug naar Jezus zelf.
Hoe kom ik erbij om te vooronderstellen
dat Jezus het opruimen van andermans rommel zou toejuichen?

Nou, het staat in het evangelie van vandaag:

“Wie onder u groot wil worden, moet de dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen”
                                                                                     (Mc.10, 43b-45)

Hoe was nog de opmerking van de toeristen?
“Moet u dat doen?” Moeten wij dat doen?

Neen, wij moeten het niet.
Maar wij kunnen daardoor wel mensen aan het denken zetten.
En misschien beseffen de nieuwe heidenen in onze maatschappij eens
dat christenen echt een verschil kunnen maken.
________________

(Zaterdag en Zondagmis in Echt)

De parochianen, die zich geïnspireerd voelen,
vinden voortaan achter de deur in het voorportaal enkele hulpmiddelen
zoals zo’n grijphandje en een emmer.
_________________

(+ Zaterdagmis Echt)

In deze preek heb ik enkele parochianen zonder naam vermeld,
die al een positieve inzet hebben getoond.

Iemand die dit al jaren heel vanzelfsprekend doet , is onze Jeanne Coonen.
Daarom krijgt zij vandaag een bloemetje
als klein dankjewel voor het jarenlange opruimen van het kerkplein.
__________________

(Zaterdagmis St.Joost)

In Sint Joost speelt de problematiek van zwerfvuil op het kerkplein gelukkig niet.
In Sint Joost zijn trouwens ook vele vrijwilligers die er voor zorgen dat alles netjes is.
Zo hebben zich recentelijk 8 dames van het dameskoor
en de vrouwenvereniging bereid verklaard, om om toerbeurten
onze langdurige vrijwilligster Annie Vergoossen te helpen
met het poetsen van de kerk. Wij willen die groep graag nog uitbreiden,
zodat de dames in nog grotere afstanden aan de beurt zijn.
Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met Jeannie van de Goot.