In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

26 zo d/h jaar B – Wie niet tegen ons is, is voor ons

26 zo d/h jaar B – Wie niet tegen ons is, is voor ons    Echt/ St.Joost, 30-8-18

“We hebben getracht het hem te beletten,
omdat hij geen volgeling van ons was” (Mc.9,38b).

 

Hoort u wat de leerlingen zeggen?
“Omdat hij geen volgeling van ons was”.
Zij zeggen niet “omdat hij geen volgeling van Jezus was”.

Het gaat weer over henzelf.
Net als vorige week toen zij zich afvroegen wie de grootste was.

“Belet het hem niet”, geeft Jezus als antwoord.

Maar als wij niet goed kijken, welke argumenten Jezus verbindt
aan zijn oproep tot tolerantie, dan lopen wij het gevaar
om van Jezus een tolerantie te veronderstellen
zoals ze vandaag vaak wordt bedoeld.

Dan veronderstellen wij van Jezus een tolerantie die alles goed vindt,
een tolerantie waarbij de waarheid er niet toe doet,
een tolerantie die het eigene opgeeft en die zich verliest in de vaagheid.

Zo’n tolerantie kent Jezus niet.
Ja, sterker nog:
Hij maakt zichzelf tot het enige criterium wanneer tolerantie mogelijk is.

“Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam,
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken” (vers 39).

Het criterium om tolerant te zijn, is dus het geloof in Jezus.
Als je dat hebt, dan is er een gemeenschappelijke basis,
ook al hoor je niet tot dezelfde ‘club’.

Katholieken en niet-katholieke christenen horen elkaar dus te respecteren
en niet meer uit te sluiten zoals bv. nog in de eerste helft van de vorige eeuw
toen Nederland helemaal verzuild was.

Bisschop Wiertz heeft een keer gezegd:
In het begin van de vorige eeuw moesten zich de katholieken profileren
tegenover de protestanten,
maar in deze eeuw moeten wij samen sterk staan
tegenover de verwereldlijking van de maatschappij, tegenover het ongeloof.

Dat betekent niet, dat wij de onderlinge geloofsverschillen niet meer zien,
maar dat betekent dat wij, zoals Jezus het ons voordoet,
het geloof in zijn Naam als uitgangspunt nemen.

Als wij dat doen, staan wij niet alleen in de grote uitdagingen
om in een geseculariseerde maatschappij staande te blijven.
Als wij dat doen, weten wij:
“Wie niet tegen ons is, is voor ons” (vers 40).

 

——– St.Joost: Mis ter ere van de H.Theresia van Lisieux ——————-

Hoezeer Jezus zelf het uitgangspunt is van het hele geloof,
heeft de heilige Theresia van Lisieux, die slechts 24 jaar oud werd,
heel mooi duidelijk gemaakt.
Paus Johannes Paulus II heeft haar in 1997 de titel van Kerklerares verleend
en haar “specialiste in de ‘scientia amoris”, in de wetenschap van de liefde’ 
genoemd.

Deze wetenschap, die heel de waarheid van het geloof ziet schitteren
in de liefde, verwoordt Theresia hoofdzakelijk in haar levensverhaal,
een jaar na haar dood gepubliceerd onder de titel “Histoire d’une âme
(Geschiedenis van een ziel).

Het is een boek dat onmiddellijk enorm succes kende
en in vele talen vertaald en over de wereld verspreid werd.
Paus Benedictus zei erover:
Ik zou u willen uitnodigen deze kleine en grote schat te herontdekken,
dit lichtende commentaar op het Evangelie die zij ten volle beleefde!

De “Geschiedenis van een ziel” is inderdaad een heerlijke Liefdesgeschiedenis,
zo authentiek, simpel en fris verteld dat de lezer niet anders kan
dan gefascineerd zijn!

Maar wat is die Liefde die heel het leven van Theresia vulde,
van haar kindertijd tot haar dood, vroeg paus Benedictus zich af.
Dierbare vrienden, deze Liefde heeft een gelaat, draagt een naam, het is Jezus!
De heilige spreekt voortdurend over Jezus.

                                                                    (zie Paus Benedictus XVI, audiëntie 6-4-2011)