In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

20e zo dh jaar B – “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt”

20e zo dh jaar B – “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt”

                                                                                            Echt/St.Joost,19-8-18

Paus Franciscus heeft in meerdere woensdagsaudiënties
overwegingen gehouden over de Eucharistie,
om ons te helpen dieper over de H.Mis na te denken.

Op 21 maart jl. sprak de paus over de Communie zelf:

We vieren de Eucharistie om ons met Christus te voeden.
Hij geeft zichzelf zowel in het Woord als in het Altaarsacrament
om ons aan Hem gelijkvormig te maken.
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”
(Joh. 6, 56).

Het gebaar waardoor Jezus tijdens het Laatste Avondmaal
zijn Lichaam en zijn Bloed aan de leerlingen gaf,
gebeurt vandaag opnieuw door het dienstwerk van de priester en van de diaken
die de gewone bedienaren zijn van de bedeling aan de broeders
van het Brood van het leven en de Beker van het heil.

In de Mis, nadat hij het geconsecreerde Brood, het Lichaam van Jezus,
heeft gebroken toont de priester het aan de gelovigen en nodigt hen uit
deel te nemen aan het eucharistisch maal.

We kennen de woorden die dan vanaf het gewijde altaar klinken:
“Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer:
zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld”.
Deze woorden zijn geïnspireerd door een passage uit het boek Openbaring:
“Zalig de genodigden aan het bruiloftsmaal van het Lam” (Openb. 19, 9).

Het gaat over “de bruiloft” want Jezus is de bruidegom van de Kerk.
Deze uitnodiging roept ons dus op de intieme eenheid met Christus te ervaren
die bron is van vreugde en heiligheid.
Het is een uitnodiging die blij maakt
en tegelijk aanspoort tot een gewetensonderzoek verlicht door het geloof.

Enerzijds zien we afstand tussen ons en de heiligheid van Christus
en anderzijds geloven we dat zijn Bloed werd “vergoten
tot vergeving van de zonden”.

Allen hebben we door het Doopsel vergiffenis ontvangen
en allen krijgen we vergiffenis of zullen we vergiffenis krijgen
telkens als we tot het Sacrament van de Boete naderen.
Vergeet niet: Jezus vergeeft altijd.
Jezus wordt het niet beu vergiffenis te schenken.
Het zijn wij die het beu worden vergiffenis te vragen.

Denkend aan de verlossende waarde van dit Bloed,
roept de heilige Ambrosius uit: “Ik die steeds opnieuw zondig,
moet altijd kunnen beschikken over het geneesmiddel” 

In dit geloof richten ook wij onze blik op het Lam van God
dat de zonden van de wereld wegneemt en roepen Hem aan:
“Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden”. Dat zeggen we in elke Mis.

Ofschoon wij het zijn die in processie in beweging komen
om te Communie te gaan, ( ) is het toch Christus
die in werkelijkheid naar ons toekomt om ons in Zich op te nemen.
Het gaat om een ontmoeting met Jezus!
Zich voeden aan de Eucharistie betekent zich laten veranderen
in dat wat we ontvangen.

De heilige Augustinus helpt ons dit verstaan,
door het verhaal van de verlichting die hij kreeg
toen hij Christus tot hem hoorde zeggen:

“Ik ben het voedsel van de groten. Groei en je zult Mij eten.
Jij zult mij niet in jezelf omvormen, zoals gebeurt met het lichamelijk voedsel,
maar jij zult in Mij veranderd worden”. 

Telkens wanneer wij communiceren,
worden we meer opgenomen in Jezus, veranderen we meer in Jezus. (…)

Aan de priester die je bij het uitdelen van de Eucharistie zegt:
“Het Lichaam van Christus”, antwoordt jij: “Amen”.
Hierdoor erken je de genade en de inzet
die het gevolg zijn van het Lichaam van Christus worden.

Wanneer je de Eucharistie ontvangt, word je het lichaam van Christus.
Dat is mooi, heel mooi.
Terwijl de Communie ons met Christus verenigt
door ons los te scheuren van ons egoïsme,
maakt zij ons ook open en verenigt zij ons met allen die in Hem één zijn.
Dat is het wonder van de Communie: we worden wat we ontvangen!

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=462