In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

10e zo dh jaar B – De drie aapjes

10e zo dh jaar B – De drie aapjes                                      Echt/St.Joost, 10-6-18

Wij kennen ze allemaal, die beeldjes van de drie aapjes,
die zich oren, ogen of mond dichthouden.
Je kunt die beeldjes op twee manieren uitleggen:

  • Ik wil van geen kwaad horen,
  • ik wil geen kwaad zien
  • en ik zal over het kwaad zwijgen.

Dat is de horizontale of medemenselijke uitleg. Een positieve uitleg.

Dezelfde beeldjes kunnen echter ook verticaal uitgelegd worden,
als een mogelijke houding van ons tegenover God.

En omdat God alleen maar goedheid is,
ook al begrijpen wij Hem niet altijd,
is zo’n houding die zich afsluit van God, altijd verkeerd.

De drie aapjes staan dan symbool voor een houding

  • die Gods Geest niet wil horen, zijn stem namelijk
    die tot ons spreekt door ons geweten.
  • Het is die houding die de gevolgen van onze zonde niet wil zien.
  • En het is ten slotte de houding,
    die de eigen tekortkomingen niet wil toegeven.

Vandaag horen wij in het evangelie een nogal heftige uitspraak van Jezus:

“Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen, die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest,
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde”(Mc.4,28-29).

De theologen hebben er vaak over nagedacht. Wat bedoelt Jezus ermee?
Gaat het om een bepaalde zonde?

Neen, elke zonde kan door God vergeven worden.
Alleen, je moet Hem wel de kans ertoe geven.
Als je je blijvend voor Hem afsluit zoals de drie aapjes,
dan kan God je niet vergeven, hoe graag Hij het ook zou willen.

Want Hij respecteert je vrijheid. Hij wil niet tegen je wil ingaan.

Hij zal van alles proberen.
De heilige Geest zal in het begin hard roepen
door middel van de stem van je geweten.
Maar als je de oren van je hart dichthoudt,
zal zijn stem verzwakken totdat je niets meer hoort.

De heilige Geest zal je attent maken op de gevolgen van je gedrag,
maar als je de ogen van je hart sluit,
zal je langzaam maar zeker ziende blind worden.

De heilige Geest zal spijt en berouw in je hart opwekken,
maar als je je lippen op elkaar geperst houdt
en niet toe kunt geven dat je fout zat,
ja, als je je tegen beter weten in begint te rechtvaardigen
een fout tot recht verklaart, een kwaad tot iets wat normaal is,
dan laster je tegen de heilige Geest.

En zolang je in deze houding blijft, ben je echt niet te helpen.
Niet eens door de barmhartige en oneindig goede God.

O God, laat ons nooit volharden in het kwaad.
Laat ons nooit lasteren tegen uw heilige Geest.

Mogen ons de beeldjes van de drie apen,
elke keer als wij ze zien, daaraan helpen denken.