In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

Witte Donderdag – Het Breken van het Brood   

Witte Donderdag – Het Breken van het Brood                          Echt, 29-3-18

In deze heilige Mis gedenken wij hoe Jezus voor het eerst
het “brood brak”, aan allen uitdeelde en zei: “Dit is mijn Lichaam”.

Oorspronkelijk was het breken en uitdelen van het brood
de functie van de huisvader,
die daarmee een beetje de rol vertegenwoordigde van de God, de Vader,
die ons al het levensnoodzakelijke schenkt door de vruchtbaarheid van de aarde.

Het is ook een gebaar van gastvrijheid, waardoor je een vreemdeling
laat deel hebben in wat van jou is.
Breken en delen schept gemeenschap.
Dit menselijk oergebaar krijgt in het Laatste Avondmaal van Jezus
een nieuwe diepte: Jezus geeft niet iets, maar zichzelf!

Dit gebaar van Jezus is zelfs het beeld geworden
voor het hele mysterie van de Eucharistie:
In de Handelingen van de Apostelen en in het vroege christendom
is het woord “Breken van het Brood” de naam van de Eucharistie als zodanig.

In de Eucharistie ontvangen wij de gastvrijheid van God,
die zich in Jezus Christus, de gekruisigde en verrezen Heer, aan ons geeft.

Zo is het breken en het delen – een daad van liefdevolle tegemoetkoming
aan degene die mij nodig heeft – een innerlijke dimensie van de Eucharistie zelf.

“Caritas”, de zorg voor de ander,
is dus niet een soort tweede terrein binnen het Christendom,
dat naast de eredienst bestaat.

Nee, de caritas is in de eredienst verankerd en hoort erbij.
De horizontale en de verticale dimensie zijn in de Eucharistie,
in het Breken van het Brood, onverbrekelijk met elkaar verbonden.

                                                        (Vgl. Jozef Ratzinger / Paus Benedictus XVI, Jezus van Nazareth, deel 2,
                                                         blz.149-150 (eigen vertaling volgens de Duitse editie)

Dat eredienst en caritas bij elkaar horen wordt ook heel mooi duidelijk
door het feit, dat de evangelist Johannes op de plaats
van het “Breken van het Brood” vertelt over de voetwassing door Jezus.

En deze voetwassing gaan wij nu nadoen
in de vorm van een handenwassing bij enkele vrienden uit het AZC.