In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo dh jaar B – Eu-angelion     

3e zo dh jaar B – Eu-angelion                                   Echt/St.Joost, 21-1-18

Het begrip “evangelie” (Grieks: eu-angelion = goede/blijde boodschap)
werd in de tijd van Jezus door de Romeinse keizers gebruikt
voor hun eigen bekendmakingen.
Onafhankelijk van hun inhoud werden deze bekendmakingen
als “goed nieuws” gedefinieerd.
De keizer werd immers als de heer van de wereld gezien
en daarom moest wel elk van zijn bekendmakingen iets goeds zijn.

(Stel je voor dat op al onze belastingbrieven “Blijde Boodschap”stond!)

Het woord “evangelie” op de verkondiging van Jezus toe te passen,
had dus een uiterst kritische bijklank..
Eigenlijk zei je daarmee: God, niet de keizer, is de Heer van de wereld
en de enige goede en blijde boodschap is het Evangelie van Jezus Christus.

En die Blijde Boodschap, die Jezus verkondigde,
laat zich samenvatten met de woorden: “Het Rijk Gods is nabij” (Mc.1,15).

Deze nieuwe nabijheid van het Rijk van God is in Jezus zelf gelegen.
Door zijn aanwezigheid en zijn optreden is God opnieuw,
op een unieke manier, handelend in de geschiedenis binnengekomen.
Daarom ook, dat Jezus kan zeggen, dat de tijd vervuld is (Mc,1,15).

In Hem handelt en heerst God. Maar God heerst op een goddelijke wijze.
Dat wil zeggen: zonder aardse macht, in liefde ‘tot het uiterste’ (Joh.13,1),
liefde tot het kruis.

Rond deze kernboodschap kunnen dan ook de uiteenlopende beelden
die wij over het Rijk van God tegenkomen, begrepen worden.

Van daaruit begrijpen wij bv. de uitspraken over de onaanzienlijkheid
en de verborgenheid van het Rijk van God;
of het beeld van het zaad dat op verschillende manieren gebruikt wordt
om het Rijk van God te verklaren.

Als God in Jezus handelt en heerst, dan is Hijzelf
de schat met de onvoorstelbare waarde
en dan is het samenzijn met Hem te vergelijken
met het bezit van een kostbare parel.
Tegelijkertijd zegt Jezus ook tegen de Farizeeën,
die Hem niet willen volgen en die er bijstaan als neutrale toeschouwers:

“De komst van het Rijk van God kunt ge niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het of daar is het.
Want het Rijk van God is midden onder u” (Lc. 17,20b-21).

Zo is het ook in onze tijd.

Het Rijk van God,
dat is dus de nabijheid en werkzaamheid van Jezus in deze wereld,
kun je niet zomaar waarnemen.

Maar het licht plotseling op je als je begint
in de naam van Jezus aan dat Rijk te bouwen:

 • in een onverwacht diep antwoord bij een geloofsgesprek met een kind
 • in de oprecht geïnteresseerde vraag van een jong volwassene
 • in het stille geloofsgetuigenis van een bidder in de kerk
 • in de liefdevolle geste van iemand die het kussen opschut
  van een zieke.
 • in de trouwe wekelijkse (Echt) of maandelijkse (St.Joost) komst
  van een vast groepje mensen
  dat naar de eucharistische aanbidding komt.

Voor wie een luisterend en beschouwend hart heeft,
is het Rijk van God namelijk altijd nabij, ook in onze tijd.
(Vrij naar een overweging van Paus Benedictus XVI op 27-1-2008
en naar zijn boek Jezus van Nazareth, deel 1, hoofdstuk 3:
Het Evangelie van het Rijk Gods.)