In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e Zo vd Vasten B – Onze hulde en Gods heerlijkheid

3e zo vd Vasten (B) – Onze hulde en Gods heerlijkheid  St.Joost/ Echt, 8-3-15

(Joh. 2, 13-25 De tempelreiniging)

Jaren geleden heb ik een keer een uitvaart gedaan in een kerk,
waarin in die week de grootste kerststal van Europa was opgebouwd.
Een kerststal met vele opgezette dieren,
maar ook met enkele levende dieren zoals kippen en … een ezel.
Naast het feit, dat de ezel tijdens de Mis vaak ongevraagd commentaar gaf
(tot grote hilariteit van de kerkgangers),
was hij vooral aanwezig door zijn stank.
Na een week in een gesloten kerk was er meer sprake van stal
dan van kerststal.

Wanneer Jezus zich in het evangelie van vandaag opwindt
over al de beesten in de tempel, kan ik mij daar wel iets bij voorstellen.

Nu waren de beesten toen nodig voor de offerdienst
en zal de oorspronkelijke bedoeling van hun aanwezigheid
wel goed geweest zijn, net zoals de levende kerststal in die bewuste kerk
zeker met de beste bedoelingen was opgebouwd.

Maar zoals het bij gebruiken wel vaker gebeurt,
kunnen zij een zelfstandig leven gaan leiden
en zijn dan niet meer onderschikt aan hun oorspronkelijke doel.
Zoals een kerststal de bedoeling heeft
onze aandacht op het kerstkind te richten en niet op de ezel,
zo was het ook met offerdieren,
die Jezus in het voorhof van de tempel aantrof:
Het offer en de heiligheid van God moest centraal staan
en niet het geblèr en de stank van de lammeren.

Daarom is het nodig,
dat wij ons af en toe de oorspronkelijke bedoeling van gebruiken
voor ogen houden en ons gedrag dan opnieuw daaraan aanpassen.

De bedoeling van ons gedrag in een katholiek kerkgebouw is bv.
dat wij ons met hart en geest op God richten.

Daarvoor is deze kerk gewijd, dat wil zeggen,
onttrokken aan profaan gebruik,
daarvoor is zij versierd met dingen die naar het heilige verwijzen,
daarvoor wordt er gebruikgemaakt van kostbaar vaatwerk,
daarvoor verlopen de meeste handelingen volgens een vastgelegd ritueel
dat voor eenheid en herkenbaarheid zorgt overal ter wereld,
daarvoor worden er gewaden gedragen die je op straat niet ziet,
daarvoor wordt een taal gesproken die platvloerse uitdrukkingen vermijdt.

Al die verschillende dingen willen een houding oproepen
van eerbied en respect voor het heilige.

Maar met een stille oproep alleen ben je er nog niet.
Ook de tempel van Jeruzalem was prachtig versierd,
ook in de tempel van Jeruzalem vond een verheven liturgie plaats,
maar toch was Jezus volgens het evangelie van vandaag zeer ontstemd.

Want het gebouw en de liturgie zijn niet voldoende
om eerbied en respect te laten heersen.
Dat wordt ook evenzeer gevraagd van hen die er komen.

En dat is niet zozeer, omdat God dit nodig heeft.
Neen, het is voor ons eigen bestwil.
Want alleen in een houding van eerbied en respect
zullen wij ons hart en onze geest echt op Hem kunnen richten.

Alleen in een houding van eerbied en respect
kunnen wij op den duur ook zelf blijven geloven
wat wij zeggen en belijden in de kerk.
Lichaam en geest vormen namelijk een eenheid.
Je kunt je op den duur uiterlijk niet anders gedragen
dan wat je innerlijk meent.
Mogelijke aandachtspunten zijn:

 • Eerst even knielen en de Heer begroeten
  voordat wij gaan zitten in de bank.
 • De antwoorden in de Mis bewust uitspreken.
  Elk “Amen” betekent: Ja, zo is het. Ja, dat geloof ik.
 • De communie ontvangen met een zuiver hart,
  maar ook met zuivere handen.
 • Na het ontvangen van de communie tijd nemen
  om met de Heer te spreken, die dan zo dicht bij ons is.
 • En ten slotte: Na buiten gaan in het besef,
  dat je een gezondene bent, die iets van de vrede en de blijdschap
  uit de Mis wil uitdragen naar zijn omgeving.

Niet God heeft deze eerbiedige en respectvolle houding nodig,
maar zij is voor ons eigen bestwil.

Een bekende prefatie in het misboek (Gewone prefatie IV)
omschrijft dit heel treffend:

Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter,
maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer.