- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

3e zo vd vasten A – Taboedoorbrekend gedrag

3e zo vd vasten A – Taboedoorbrekend gedrag           Echt/St.Joost, 19-3-17

Een lang evangelie en een korte preek.
Over het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw
valt heel veel te zeggen.

Bij Jezus zien wij een prachtig voorbeeld van aanpak,
hoe je met mensen in gesprek kunt gaan over het geloof
en bij de Samaritaanse vinden wij
een boeiende beschrijving van haar innerlijk proces van bekering.

Maar omdat het evangelie al zo lang was,
zal ik maar een korte preek houden en mij beperken tot één aspect:
dat Jezus weer eens taboes doorbreekt.

1)      Hij doorbreekt een religieus taboe.

De Samaritaanse merkte namelijk terecht op:
“Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?
Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen (vers 9).

2)      Jezus doorbreekt een cultureel taboe.

Hij praat helemaal alleen met een vreemde vrouw.
Zo lezen wij op een gegeven moment:
Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug
en zij stonden verwonderd dat Hij in gesprek was met een vrouw.
Geen van hen echter vroeg: Wat wilt Ge van haar? of :
Waarom praat Gij met haar?“ (vers 27).

3)      Jezus doorbreekt een moreel taboe.

Het heeft natuurlijk een reden
dat de Samaritaanse op het heetst van de dag water ging putten,
terwijl alle andere vrouwen uit het dorp
dit waarschijnlijk al gedaan hadden in de vroege ochtend.
En Jezus wist dat. Hij wist wie Hij voor zich had:
Vijf mannen hebt ge gehad, en die ge nu hebt is uw man niet (vers 18a).
Toch gaat Jezus in gesprek met haar,
ook met het risico dat het Hem een slechte naam kan bezorgen.

Tot drie keer toe heeft Jezus in dit evangelie een taboe doorbroken.
Hij staat waarlijk vrij tegenover wat men denkt en vindt.

Van dit taboedoorbrekend gedrag van Jezus
zijn trouwens nog veel meer aanwijzingen in de evangelies te vinden.

Daarom is het argument, dat ook Jezus een kind van zijn tijd was
en dat Hij vandaag belangrijke dingen anders zou doen, niet steekhoudend.

Dus, wanneer Jezus besluit voor het Laatste Avondmaal
en voor de daarmee verbonden instelling van het priesterschap
alleen mannen uit te nodigen,
dan heeft dat niets met de gewoontes van die tijd te maken.

Jezus deed dit, omdat Hij het zo wilde
en daarvoor ongetwijfeld zijn redenen had.