In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo vd Advent C – De weg van de vriendelijkheid

3e zo vd Advent C – De weg van de vriendelijkheid
Echt/St.Joost, 13-12-15

Filippenzen 4,4-7 “Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn”.

Ik ken iemand die op een heel bijzondere manier ter communie gaat.
U krijgt dat nooit mee, omdat u naar voren kijkt, richting altaar.
Ik echter kan iedereen persoonlijk aankijken bij het uitreiken van de heilige communie.
En als die bewuste persoon dan naar voren komt, dan gebeurt er iets bijzonders.
Op het moment dat ik de heilige hostie omhoog houd,
verschijnt er een brede glimlach op het gezicht
en straalt die persoon helemaal.
Na de hostie te hebben ontvangen
gaat de persoon met een soort danspasje terug naar de bank.

Aan die persoon moest ik denken,
toen ik weer de oproep van apostel Paulus hoorde in de eerste lezing:
”Verheug u in de Heer te allen tijde”.
Niet zo maar vreugde, niet zo maar pret, maar “Verheug u in de Heer”.

Hoe waar is het woord van onze paus,
waarmee hij zijn eerste exhortatie begon (Evangelii Gaudium, nr.1 ):
“De vreugde van het evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten”.

Die vreugde mogen ook wij ontvangen én doorgeven
in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat 8 december jl. is begonnen.
Wat een fantastisch initiatief van onze paus, dit heilig jaar:
Terug naar de wezenlijke dingen,
terug naar wat echte vreugde en voldoening brengt.

“Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn”,
schrijft Paulus vandaag in de eerste lezing (Fil.4,5).
Dat is de weg die wij in dit heilig jaar willen gaan.

Zoals in Jezus het gelaat van de Vader zichtbaar werd,
zo moet in ons een klein beetje het gelaat van Jezus zichtbaar worden.

Hoe kunnen wij dat doen zonder dat onze vriendelijkheid onecht wordt,
kunstmatig als in een tandpastareclame?

Door ook de overige adviezen uit de huidige lezing van de apostel Paulus over te nemen.

“Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn”, schrijft hij,
en voegt er meteen als reden aan toe: “De Heer is nabij”.

In die mate dat wij ons de nabijheid van de Heer bewust maken,
zijn onzichtbare, maar werkelijke aanwezigheid, waar wij ook zijn,
in die mate komt er die innerlijke vrede op,
waaruit zo’n vriendelijkheid als het ware opborrelt. (vgl. Fil.4,7).

Laten wij beginnen aan een fantastisch Jaar van de Barmhartigheid,
een jaar met vele kansen en een grote voorraad aan genade.

Daarom:

“Verheug u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!”(Fil.4,4)