In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo vd Advent C – De verheug-u-zondag    

3e zo vd Advent C – De verheug-u-zondag            Echt/St.Joost, 16-12-18

Weet u waarom de Dode Zee dood is?
Zij heeft alleen een watertoevoer, maar geen afvoer,
zij neemt alleen maar, maar zij geeft niet.
En daarom stijgt haar zoutgehalte
en is het leven in haar grotendeels uitgestorven.

Soms lijken wij mensen ook op de Dode Zee:
Vooral nemen en weinig of niets geven.
Maakt ons dat echt gelukkig?
Ik denk van niet.

In elk geval niet in de betekenis die de apostel Paulus bedoelt,
wanneer hij ons oproept:
“Verheug u in de Heer ten allen tijde. Nog eens verheugt u!”( Fil.4,4).
En Paulus kan dit, nota bene, zelfs vanuit de gevangenis schrijven.

Maar hoe worden wij vreugdevollere mensen?
Hoe kunnen wij ervoor zorgen, dat ons geestelijk zoutgehalte niet oploopt
en het leven dooft?

Johannes de Doper komt vandaag in het evangelie
met heel concrete voorstellen:

Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft,
en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen (Lc.3,11).

En ik ben blij te zien, dat er blijkbaar gehoor aan gegeven wordt,
ook nog in onze tijd. In de supermarkt lees ik over een actie
om bepaalde, lang houdbare levensmiddelen te doneren voor de voedselbank.

Bij de ingang van de supermarkt staat er een groot rek,
om gebruikt, maar nog goed speelgoed weg te geven aan kinderen
waarvan de ouders het niet breed hebben.

En in onze eigen parochie laat een vereniging elk jaar door alle leden
voedsel voor de voedselbank meebrengen naar de jaarvergadering.
En die vereniging vindt dat zo vanzelfsprekend,
dat ze daar geen verdere bekendheid aan wil geven.
Of wat denkt u van de enveloppe die ik kort geleden in de brievenbus vond.
Hij was van een anonieme gever en er zat geld in om te schenken
“aan mensen die het echt nodig hebben”.

Eveneens werd een heel kerstpakket afgegeven op de pastorie,
om door te geven aan mensen die het niet zo breed hebben.

Allemaal fantastische gebaren!

Blijkbaar gaat het ook in onze tijd hier en daar nog door,
dat mensen gehoor geven aan de oproep van Johannes de Doper om te delen.
Misschien zonder aan Johannes te denken
en misschien ook niet bewust als voorbereiding op de komst van de Heer,
die met Kerstmis weer in onze harten geboren wil worden.
Maar zij doen het dan toch maar.

En daarom is er vandaag, waarop wij “Zondag Gaudete”,
vrij vertaald  “de verheug- u-zondag” vieren,
echt iets waarover ons mogen verheugen.

En hoe meer wij in deze houding groeien van niet alleen maar nemen,
maar ook geven, hoe minder zoutgehalte blijft er over in ons geestelijk leven.