In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo vd Advent B – Twee planeten dicht bij elkaar

3e zo vd Advent B – Twee planeten dicht bij elkaar   Echt/St.Joost, 13-12-2020

Deze week hoorde ik het volgende nieuws:

Als het onbewolkt is, dan kunt u nog tot ongeveer 21 december
een bijzonder verschijnsel aan de sterrenhemel zien.
De planeten Jupiter en Saturnus staan dan zo dicht bij elkaar
dat ze bijna één ‘ster’ lijken te worden.

Wie Jupiter en Saturnus samen wil zien, moet tussen 17.15 uur en 18.15 uur,
dat is dus rond etenstijd, naar het zuidwesten kijken.
De beide planeten staan dan laag boven de horizon heel dicht bij elkaar.

Nu is het natuurlijk niet mijn opdracht
om u nieuwtjes uit de wereld van de sterrenkunde te brengen.
Ik vertel u dit dan ook alleen maar
omdat de twee planeten mij aan twee heel bijzondere mensen herinneren:
aan Johannes de Doper en aan Johannes de Evangelist.

Zoals de planeten alleen het licht van de zon weerkaatsen,
maar niet zelf licht geven, zo staat er ook over Johannes de Doper
in het evangelie van vandaag:

“Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht” (Joh.1,8).

En alles, wat die Johannes de Doper over Christus, het Licht, getuigde,
werd opgeschreven door zijn voormalige volgeling, Johannes de Evangelist.

Ook hem gaat het alleen maar erom zijn ervaringen met Christus mee te delen
of anders gezegd: het Licht van Christus te weerkaatsen.

Johannes de Evangelist getuigt dan ook:

”Dit is de boodschap die wij van Christus gehoord hebben
en aan u doorgeven:
God is Licht, er is in Hem geen spoor van duisternis…
Als wij wandelen in het licht – zoals Hij zelf is in het licht –
dan hebben wij gemeenschap met elkaar
en het bloed van zijn Zoon Jezus reinigt ons van elke zonde”( 1Joh.1,5.7)

Dit met elkaar gemeenschap hebben,
heeft voor de evangelist Johannes een hele diepe betekenis,
waarop ik hier vanwege de beknoptheid van een preek
niet uitvoerig kan ingaan.

Kort samengevat bedoelt Johannes ermee
dat wij in de gemeenschap met de gehele Kerk moeten blijven.
Alleen dan kunnen wij zeker zijn
op de juiste manier met Jezus Christus verbonden te zijn.

Wij kunnen dat zo uitleggen:

Paus en bisschoppen geven in hun leerambt aan ons door
wat door de apostelen direct of indirect werd verkondigd.

De apostelen nu waren echte ooggetuigen. Zij gaven op hun beurt door
wat ze zelf van Jezus Christus hadden gezien en gehoord (vgl.1 Joh.1,1-3).

En Jezus Christus, de Zoon van God?
Hij openbaarde op zijn beurt zijn hemelse Vader aan de apostelen.

De twee grote ooggetuigen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist
zijn bij deze geloofsdoorgave net als de twee grote planeten Jupiter en Saturnus.
Zij weerkaatsen op een prachtige manier het licht van de Zon, Jezus Christus.

Zo zeer zelfs,
dat zelfs wij kleine sterretjes ons nu nog mogen verheugen over dit licht.

Niet voor niets merkt Johannes de Evangelist dan ook op:
“Wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken” (1 Joh.1,4).