- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

3e zo vd advent A – Het kruis vd doorkruiste idealen

3e zo vd advent  A – Het kruis vd doorkruiste idealen   Echt/St.Joost,11-12-16

Met toenemende leeftijd nemen vaak ook de teleurstellingen toe.

Zo veel idealen zijn inmiddels in duigen gevallen,
zo veel mensen bleken anders te zijn dan je had gedacht,
zo veel houvast werd stuk voor stuk onder je voeten vandaan gehaald.

Niemand wordt ervoor gespaard.
Gelovigen niet en ongelovigen niet, lekengelovigen niet en priesters evenmin.

Wij zien dit zo treffend in het evangelie van vandaag.

De grote Johannes de Doper,
naar wie de mensen van steden en hele landstreken uittrokken,
hij, die door zijn preken een ongekende bekeringsgolf had veroorzaakt,
hij zit nu in het stinkende hol van een gevangenis en vraagt zich af:

‘Heb ik mij misschien vergist?
Waar blijft het krachtdadige optreden van de Messias, van de Christus,
dat ik voorspeld heb toen ik riep:
“De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren”
(Mt. 3,12a). Ik zit hier in de gevangenis
en de Romeinen zijn nog altijd de baas in het land’.

En in zijn radeloosheid laat hij zijn leerlingen aan Jezus vragen:
“Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten” (Mt.11,3).

Wie heeft dat nooit meegemaakt, deze onzekerheid tegenover Christus,
die zo vaak zo anders is dan je had verwacht?

Wie kent dan niet de verleiding om maar naar een ander uit te kijken,
naar een of andere nieuwe goeroe die je in de boekenwinkels
onder ‘levenswijsheid en esoterie’ wordt aangeboden of,
nog radicaler, om maar meteen met alle godsdienst te stoppen.
Vertellen ons niet velen in politiek en media
dat alle ellende van de godsdiensten komt?

Maar is dat een oplossing?
Kennen mensen die het gehad hebben met het geloof in Christus
plotseling geen teleurstellingen meer?

 

Neen, juist het feit dat het gelovigen én ongelovigen treft,
maar duidelijk dat Christus niet de oorzaak is.
Híj doorkruist niet onze plannen, dromen en idealen.

Het zijn onze eigen verkeerde verwachtingen die dat doen,
of dat het andere mensen zijn die ons dwarsbomen,
of het is gewoon het stomme toeval van een ziekte of een ongeluk.
Zij doorkruisen onze plannen, dromen en idealen.

Maar wat doet Christus dan?

Hij laat ons zien dat in het kruis, dat door onze plannen en idealen gaat,
een mysterieuze kracht schuilt.

Hij noemt aan de leerlingen van Johannes al die mensen op
bij wie een kruis gehaald werd door hun idealen en dromen:
blinden, lammen, melaatsen, doven en zelfs doden.
En Hij laat zien hoe zij door het geloof gered werden,
hoe in het kruis dat hun plannen en idealen teniet deed,
de kracht van een nieuw begin schuilde.

Natuurlijk zult u zeggen, maar het zijn maar zo weinigen die genezen werden.

Maar naast lichamelijke genezingen heb je ook psychische of geestelijke.
Wij zien dat elk jaar in Lourdes.
Lichamelijke genezingen kun je daar op één hand tellen,
maar geestelijke of psychische genezingen zijn er elk jaar duizenden.
Mensen ontdekken dat het kruis dat door hun plannen en idealen ging,
niet het einde hoeft te zijn,
maar ook de kans in zich bergt van een nieuw begin.

Jezus wil namelijk voor ons allen de universele heelmaker zijn, de Heiland,
die aan elk kruis dat onze plannen, dromen en idealen doorkruist,
de verrijzeniskracht wil geven die in zijn eigen kruis lag besloten.

Daarom roept hij ook ons toe:
“Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt” (Mt.11,6).