In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo van Pasen B – Heb je zelf al de verrezen Heer ontmoet?

3e zo van Pasen – B  Heb je zelf al de verrezen Heer ontmoet?
St.Joost/ Echt, 19-4-15

Evangelie: Lucas 24,35-48  Verschijning van de verrezen Heer

Kunnen wij dit ook meemaken wat de apostelen beleefden:
De verrezen Heer ontmoeten?
Of nog concreter gevraagd:
Pastoor, heb je zelf al de verrezen Heer ontmoet?

“Kijk naar mijn handen en voeten” (vers 39a),
zegt Jezus in het evangelie.
Dat heb ik vaker gedaan in mijn meditaties.
Vooral de zijwonde van Jezus heeft mij gefascineerd.
Mijn eerste blik, als ik naar een kruisbeeld kijk,
valt dan ook altijd op de zijwonde van de Heer.
Ik kijk dan niet naar een dood lichaam,
maar naar een lichaam van wie ik weet, dat het verder leeft,
dat zijn zijwonde voor altijd open blijft staan voor mij,
voor ons allemaal.

“Betast mij en kijkt” (vers 39b) vervolgt Jezus.
Hij weet dat wij mensen met zintuigen zijn,
dat wij geen engelen zijn, geen geestwezens,
die genoeg hebben aan de aanschouwing alleen.
Daarom wil Hij
dat wij Hem in de tastbare tekenen van brood en wijn aanraken,
in de uitgestelde hostie aanbidden,
in de absolutiewoorden aanhoren.
De hostie op onze tong laten smelten als een kostbaar bonbon,
bewust stil blijven staan bij dit moment van intense nabijheid,
dat is de weg om de Heer ook nog vandaag te kunnen betasten.

In deze zin kan nog iedereen
de verrezen Heer bekijken en betasten.

Soms hebben wij echter
– ondanks meditatie en het ontvangen van de sacramenten –
nog een extra steuntje nodig voor ons geloof.
Jezus maakt ons dan, als een onverdiend geschenk,
heel onverwacht zijn aanwezigheid duidelijk.
Wel gebeurt dit vaak in een situatie
waarin wij al lieten blijken iets voor Hem over te hebben.
Toen Jezus aan de apostelen iets te eten vroeg,
gaven ze Hem een stuk geroosterde vis (vgl. vers 42).
Wie zegt dat die vis al klaar was?
Misschien moesten zij die eerst nog roosteren?

Ik heb dit onverdiende geschenk van zijn duidelijke aanwezigheid
eens Frankrijk, in Paray-le-Monial, ontvangen.
Mijn “geroosterde vis” bestond in een hele dag biechthoren
in de brandende zon op een open veld.

Zijn sterke aanwezigheid mocht ik dan iets later ervaren
in een speciale gebedsdienst.
Tijdens de aanbidding heb ik toen een zwaar gehandicapt meisje
van 10 jaar oud op de arm genomen,
ben met haar door de hele kerk naar voren gelopen,
naar het Allerheiligste,
en heb daar het kind aan het Heilig Hart van Jezus opgedragen.
De liefde van Jezus die toen in die kapel naar dat kind stroomde,
was zo tastbaar, zo intens, dat ik dit nooit meer vergeten ben.
En het is belangrijk, om deze ervaringen te koesteren.
Wie de ervaringen van Gods nabijheid in zijn leven
door sleur en routine laat vervagen,
lijdt aan “spirituele Alzheimer” zoals onze paus dit pleegt te noemen.

Wat is uw spirituele ervaring
van Gods aanwezigheid in uw leven? Koestert u die?
En als u meent de levende Heer nog niet ervaren te hebben,
blijf Hem dan daarom smeken!

In het evangelie van vandaag staat vervolgens:
“Toen maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften”
(vers 45).

Meditatie, sacramentenontvangst, en zelfs spirituele ervaringen
hebben voeding nodig uit de heilige Schrift, uit Gods Woord.
Anders is er geen duurzaamheid en geen objectiviteit.
Anders gaat het alleen maar om gevoel en gevoelens zijn wankel.
De Bijbelse lezingen van de dag zijn dan ook het eerste woord
waarmee ik de dag begin;
geen radiowekker die mij gedachten verstoord,
geen krant die mij verstrooiing brengt,
maar eerst het Woord, dat God ons voor die dag wil meegeven.

Welke betekenis heeft Gods Woord in uw leven?
Probeer ten minste de zondaagse lezingen te overdenken!
En u zult geleidelijk aan merken
hoe Gods Woord u gaat leiden en sterken.

Waarom ik u dat alles vertel? Waarom ik u inblik geef in mijn privéleven?
Omdat de verrezen Heer niet alleen aan de apostelen,
maar aan ieder van ons de opdracht geeft van zijn ervaringen
met de levende Heer te getuigen:
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen!”(vers 48).