In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo van Pasen B – Een goede combinatie 

3e zo van Pasen B – Een goede combinatie            Echt/St.Joost, 18-4-2021

Twee keer heb ik als priester jongeren mogen begeleiden
op de Wereldjongerendagen,
de eerste keer in 2005 in Keulen en de tweede keer in 2008 in Sydney.

Het waren altijd heel intense dagen, met een catechetisch voorprogramma
en als hoogtepunt een nachtwake en aanbidding samen met de paus
en de volgende dag een openluchtmis met de paus.

De jongeren die meegingen op reis, waren verschillende gemotiveerd:

  • de een ging mee omdat je vele andere jongeren kon ontmoeten,
  • een ander omdat de reis gesponseerd werd door oma,
    die hoopte dat haar kleinkind iets van het geloof zou oppikken
  • en een weer een ander ging mee omdat hij al vaker mee geweest was
    en nog een keer zo’n geweldige ervaring op wilde doen.

Voor de meeste Nederlandse jongeren werd de deelname niet direct ingeven
door hoge kerkelijkheid en door het verlangen om de paus te zien. 
Gelukkig ging dit verlangen geleidelijk aan groeien,
hoe verder het catechetisch voorprogramma vorderde
en hoe meer onze eigen jongeren de wereldkerk konden proeven en ervaren.

En dan gebeurde het:

bij de ontmoeting met de paus,
bij al het zingen en bidden, bij al die prachtige beelden,
bij alle verbroedering tussen de honderdduizenden jongeren,
maar ook bij het samen stil zijn tijdens de nachtelijke aanbidding
en bij het hoogtepunt van het samen vieren van de eucharistie

dan veranderen onze jongeren,
werden ze heel enthousiast of juist diep geëmotioneerd
en dan deden zich echte geloofservaringen voor.

En misschien was het toen voor het eerst in hun leven
dat ze werkelijk naar een paus luisterden en dat ze aan zijn lippen hingen.
Het waren onvergetelijke momenten,
waarover jaren later nog vaak werd gesproken.

In elk geval zijn er in ons bisdom
meerdere priesters en geëngageerde gelovigen bekend die getuigen
dat de Wereldjongerendagen aan de oorsprong stonden van hun roeping.

De combinatie van een bijzondere ervaring
met een verdere verdieping ervan door het Woord van God
blijkt bijzonder goed te werken.
En dat niet alleen bij de Wereldjongerendagen.

Het huidige evangelie maakt ons duidelijk:
De verrezen Heer zelf ging zo te werk.

Eerst kwam zijn uitnodiging tot een geloofservaring:
“Betast Mij en kijkt” (Lc.24,39)
en vervolgens zijn uitleg:
“Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften” (Lc.24,45).

Ook in elke Eucharistieviering komt deze combinatie van geloofservaring
en uitleg door het Woord van God terug.

“Betast Mij en kijkt” zou Jezus ook bij elke communie kunnen zeggen,
wanneer de heilige Hostie in onze hand wordt gelegd.

Maar om ons blijvend te raken, moet deze zintuigelijke ervaring
verdiept worden door de eigen uitleg van Jezus zelf,
bv. door zijn woorden:
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh.6,54).

Verdiepen wij ons geloof in de verrezen Heer
om ook zelf met Hem te mogen verrijzen. Amen.