- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

3e zo van Pasen A – In de praktijk brengen

3e zo van Pasen A – In de praktijk brengen  Echt/St.Joost, 30-4-17

Lucas 24,13-35  “Zij drongen bij Hem aan: Blijf bij ons…”

Een weg van bijna 11 kilometer samen met de verrezen Heer lopen,
van Hem persoonlijk zo boeiend uitleg krijgen
over het waarom van zijn lijden, sterven en verrijzen,
dat de harten beginnen te branden
en Hem dan nog niet herkennen, hoe is dat mogelijk?

Geen geringere dan de heilige paus Gregorius de Grote (+ 604)
geeft ons hierop het antwoord [1]:

Niet het luisteren naar de woorden van de Heer
opent onze ogen voor zijn aanwezigheid,
maar pas het in de praktijk brengen van zijn woorden.

Paus Gregorius haalt daarbij de heilige apostel Paulus aan, die ook zei:

“Het zijn niet degenen die naar de Wet luisteren
die rechtvaardig zijn voor God,
maar degenen die de Wet in praktijk brengen,
die zullen gerechtvaardigd worden (Rom.2,13)

Dus, pas op dat moment,
waarop de Emmaüsgangers het gebod van de gastvrijheid
tegenover deze zeldzame vreemdeling nadrukkelijk in praktijk brengen,
herkennen ze de Heer.

Toen beseften zij hoe waar de belofte van de Heer is:
“Ik was een vreemdeling en u hebt Mij opgenomen” (Mt.25,35c).

Het in de praktijk brengen wat de Heer van ons vraagt,
biedt inderdaad de beste kans om zijn aanwezigheid te ervaren.
Het is een wetmatigheid in het geestelijk leven die voor alle tijden geldt.
En het is één van de punten waarop onze huidige paus Franciscus
steeds weer terugkomt:

Het Woord niet in de praktijk brengen, het geen werkelijkheid laten worden
betekent op zand bouwen, blijven steken in het pure idee … [2]

Laten wij dus steeds opnieuw proberen in de praktijk te brengen
wat wij de Heer ons gezegd heeft.
Dan kunnen wij zijn aanwezigheid herkennen, ook in onze tijd.

—————–
[1]
(vgl. Homilie 23, PL 76, 1182, geciteerd in de app “Evangelizo” (3e zondag van Pasen A)
[2] Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium (De Vreugde van het Evangelie), nr.233.