In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

3e zo dh jaar B – Uit de boot komen

3e zo d/h jaar B                      Uit de boot komen                     Echt, 25-1-15

Wat moet het een ‘impact’ gehad hebben
op hun huwelijken, hun gezinnen, hun kleine dorp:
4 mannen, 2 broederparen, verlaten van het ene op het andere moment
hun werk, hun familie, hun dorp.
En dat allemaal omdat er iemand langs loopt die zegt:
“Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt”(Mc.1,17).

Die iemand moet wel heel bijzonder zijn,
onvergelijkbaar met elke andere voorbijganger.
Die iemand moet wel heel veel te bieden hebben
wanneer je dat allemaal voor hem in de weegschaal werpt:
Vrouw en kinderen, een eigen huis, een vast inkomen
en de zekerheid die een dagelijkse routine je kan geven.
Maar zij doen het, die eerste apostelen,
waarover het evangelie vandaag spreekt.

En wat heeft die Jezus die ze volgen, een ongekend zelfbewustzijn!
Een hoofdstuk verder lezen wij het al:
“De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden,
maar als iemand die gezag bezit” (Mc.1,22).

Natuurlijk, het komt wel goed met hun huwelijken, met hun gezinnen,
want nog een hoofdstuk verder wordt die Jezus bij hun thuis uitgenodigd,
komen ook de vrouwen en kinderen in aanraking met degene
die hun mannen het hoofd op hol gebracht heeft.
En ook zij ervaren het gezag en de bovennatuurlijke kracht van Jezus,
wanneer Hij – in hun eigen huis, nota bene! –
de schoonmoeder van Simon geneest.

Beste medeparochianen,
als ik mij dit beginmoment van het christendom voor ogen haal,
als ik erover nadenk welke ongekende krachten toen vrij gekomen zijn,
dan zou ik dat in onze dagen zo graag opnieuw willen beleven.
Ik ben ervan overtuigd dat het kan.
Want Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr. 13,18).
Van Hem gaat dezelfde kracht uit.
Nu is het aan ons “om uit de boot te komen”,
uit de vertrouwde dagelijkse routine.
Nu is het aan ons, om ten minste tijdelijk, “de netten achter te laten”,
de netten waarvan bv. het internet het meest bekende net is
dat ons in beslag neemt.

Als Christus vandaag langskomt,
zullen wij het dan merken?
Hij kan elke dag langskomen.

Misschien vraagt Hij maar even iets, iets wat niet al te veel tijd kost.
Zoals het mij deze week overkwam.
Midden in mijn werk en door alle planning heen
stond plotseling een dakloze vrouw bij mij aan de deur.
Zij kon niet in het slaaphuis van Roermond terecht
en als alleenstaande vrouw kon ik ze natuurlijk ook niet
bij mij op de pastorie laten overnachten.
En het was bitter koud buiten.
Ik voelde duidelijk dat Jezus vroeg “om uit je boot te komen”,
om alles te laten liggen en meteen naar een oplossing te zoeken.
Na heel veel telefoongesprekken had ik eindelijk een nachtopvang
bij het Leger des Heils in Maastricht kunnen regelen.
Nu moest ze daar natuurlijk nog komen.
Okay, Ik heb ze dan ook nog daarheen gebracht.

Dit vertel ik u niet om mijzelf te roemen,
want zo bijzonder was het nu ook weer niet,
maar om u duidelijk te maken
dat Jezus nog elke dag langs kan komen.
En wij, wij moeten elke dag bereid zijn “om uit de boot te komen”.

Amen.