- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

3e zo dh jaar B – Het net van de coronamaatregelen

3e zo dh jaar B – Het net van de coronamaatregelen    Echt/St.Joost, 24-1-21

Netten heb je voor alle mogelijke doeleinden.

In het evangelie vandaag gebruikten de leerlingen werpnetten om te vissen,
maar men kende toen ook al onze huidige sleepnetten.

Ook buiten de visserij worden netten gebruikt, bv. door tuinbedrijven
om de snoeiafval die ze moeten transporteren bij elkaar te houden.

Maar welk soort net het ook is: je wilt er niet in of onder terecht komen,
want netten benauwen.

Op dit moment voelen wij ons allen in meer of mindere mate gevangen
in het net van al de coronamaatregelen.

Natuurlijk zien de meesten van ons de noodzaak van die maatregelen in
en houden zij zich ook eraan, maar dat neemt niet weg
dat het net dat over ons heen ligt, hoe langer hoe zwaarder aanvoelt.

Wij zijn dus in onze gedachten even druk bezig met ons corona-net
als de leerlingen toen met hun netten.
 
Daarom komt Jezus ook vandaag bij ons langs
om ook ons een nieuw perspectief te bieden.

Hij richt onze blik weg van het net van al die coronamaatregelen,
Hij richt onze blik op Hem.

“Kom, volg Mij”. En Hij voegt als het ware eraan toe:
Ik zal jullie laten zien dat er nog een ander net bestaat, het net van de liefde,
waarmee je mensen voor Mij kunt winnen.

Een net dat niet benauwt, dat zelfs zo wijdmazig is
dat het niemand tegen zijn wil vasthoudt.
Zijn draden worden bij de profeet Hosea omschreven
als “zachte leidsels” en “teugels van liefde” (Hos.11,4).

Dit net is voor onze tijd gevlochten uit kleine liefdesdraden:
uit telefoontjes, appjes of briefjes,
uit een kort gesprek op straat
of een glimlach in de supermarkt.

Dit net van liefde wil de mensen helpen om door de mazen van dat andere net,
dat net van de coronamaatregelen, heen te kijken.

En misschien kijken ze dan ook naar Mij, zegt Jezus.

Ik heb hen namelijk zo veel meer te bieden, zegt Jezus,
dat het gemis een paar weken geen nieuwe spullen te kunnen kopen,
wel mee zal vallen.

Ik ben werkelijk altijd bij hen, zegt Jezus, want dit heb Ik plechtig beloofd.
Tot aan de voleinding van de wereld, zei Ik zelfs. (Mt.28,20b)
Natuurlijk is het gemis aan sociale contacten moeilijk, bevestigt Jezus,
maar misschien kun je Mij nu in de stilte en eenzaamheid wel beter vinden,
voegt Hij eraan toe.

Mijn vrede geef Ik u, zegt Jezus (Joh.20,20).
Als je bang bent voor het coronavirus, als je bang bent voor alles
wat je niet in de hand hebt, schuif dan al uw zorgen op Mij af, zegt Hij,
want Ik heb zorg voor u (vgl.1Petr.5,7)

En weet u wat het goede is:

Iedereen die zo als visser van mensen aan de slag gaat,
zal voor zich zelf opmerken
dat hij de drukkende last van het net van de coronamaatregelen
steeds minder voelt.