- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

3e zo dh jaar A – Werp je net uit = Je netwerkwerken uitbreiden

3e zo dh jaar A – Werp je net uit = je netwerken uitbreiden       Echt/St.Joost,  22-1-17

Als wij in één Bijbeltekst drie keer achter elkaar het woord ‘net’ tegenkomen,
dan moet eigenlijk al een lichtje beginnen te branden.
Blijkbaar is dan het woord ‘net’ belangrijk.

Als wij vervolgens opmerken
dat de evangelist Matteüs eerst beschrijft
wat de leerlingen met de netten deden
en een veel belangrijkere informatie pas daarna mededeelt,
dan worden de netten voor ons nog interessanter.

Laten wij de 3 verzen met de netten even herhalen.

“Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
                                                                  —- zij waren namelijk vissers” (v.18).

“Terstond lieten ze hun netten liggen *
                                                                    —- en volgden Hem” (v.20).

“met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken
                                                                    —- en** Hij riep hen”(v.21b).

Jezus kijkt toe wat met de netten gebeurt
en ziet meteen een overdrachtelijke, een geestelijke betekenis.

Dat, wat zijn toekomstige leerlingen met de netten deden,
dat moesten ze in overdrachtelijke zin ook doen als vissers van mensen.

Nu zie ik ons moderne mensen meteen bezwaar maken bij deze vergelijking.

Als wij met vissen vergeleken wordt die tegen wil en dank
in het net van de leerlingen terecht komen,
waar blijft dan onze persoonlijke vrijheid,
waar blijft dan onze bewuste keuze voor Jezus?

En het tweede bezwaar is:
Vissen gaan toch dood als ze uit het water gehaald worden.

Als wij echter bij het beeld van de netten aan netwerken denken,
dan worden deze bezwaren opgeheven. Ik zal het uitleggen.

“Komt, volg Mij”, zegt Jezus.
Dat is de voornaamste opdracht van zijn volgelingen.
Jezus moet hun focus zijn, Hij komt op de eerste plaats.
Maar het is geen onderonsje: Jezus en ik en de boze wereld blijft buiten.

Jezus verwacht te allen tijde dat zijn volgelingen hun netten uitwerpen,
dat betekent: hun netwerken uitbreiden.
Gewoon contact maken, gesprekken voeren, banden onderhouden
met de mensen in je omgeving, op je werk, in de verenigingen.
Met de mensen zoals ze zijn, ongelovig of gelovig of zoekend of opstandig.

Misschien dat dan de een of ander uit ons netwerk nieuwsgierig wordt
naar wat ons ten diepste bezielt.
Misschien dat er dan iemand van zich uit meer wil weten over Jezus.
Dan heb je hem bij de Heer gebracht met alle respect voor zijn vrijheid.

Het ligt namelijk niet alleen aan ons of mensen de weg naar Jezus vinden.
Terwijl wij bouwen aan ons netwerk,
is het belangrijkste dat wij verbonden blijven met Heer
en leven en handelen vanuit die verbondenheid met Hem.
Jezus heeft altijd voorrang, komt altijd op de eerste plaats.
“Kom, volg Mij”, zegt Hij en daarvoor mag je best een tijdje
je netwerk laten liggen.

Als je namelijk regelmatig tijd bij de Heer doorbrengt,
dan geeft Hij je ook in, hoe je je netten moet klaarmaken,
dat betekent: met wie je bv. je netwerk kunt versterken
of wie je weer opnieuw erbij moet vragen.

Ach ja, —  en wat het tweede bezwaar van de vergelijking betreft,
dat je niet met vissen vergeleken wilt worden
die dood gaan als ze uit het water gehaald worden.

Maak je daar maar niet druk over.
Voor wie bij Jezus gebracht wordt, voor die geldt het tegendeel.

“Dit is het eeuwig leven” zegt de evangelist Johannes,
“dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus (Joh.17,3)

*   De vertaling “lieten liggen” wordt ook vaak gebruikt i.p.v. “lieten in de steek”
**  het “en” staat in de Griekse grondtekst.