- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

3e zo dh jaar A – De lepel in de pudding laten steken

3e zo dh jaar A – De lepel in de pudding laten steken    Echt/St.Joost, 26-1-20

Als de apostel Petrus en zijn broer Andreas geen vissers waren geweest,
maar bv. slagers, dan hadden ze letterlijk het mes in het varken laten steken,
toen Jezus hun riep.

Moet je je voorstellen.
“Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer”, staat er (Mt.4,18).
Het ging waarschijnlijk om een zogenaamd werpnet,
dat je staande in het ondiepe water uitwerpt.

Jezus komt langs, roept hen
en onmiddellijk laten ze hun netten in de steek en volgen Hem.

Ook hun makkers een beetje verder op, Johannes en zijn broer Jakobus,
waren even spontaan.

Over hen staat er:
“Met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken” (v.21b).
Bij hen ging het waarschijnlijk om sleepnetten.

Ook bij hen komt Jezus langs, roept hen en dan staat er in het evangelie:
“onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden Hem”(v.22).

Het woordje ‘onmiddellijk’ bleef mij maar bezig houden,
toen ik woensdag onder het eten begon over de weekendpreek na te denken.

Ben ik ook al een keer onmiddellijk op de roepstem van Jezus ingegaan,
vroeg ik mij af.
En hoe zou ik dit evangelie hier in Echt op mijn situatie kunnen toepassen?

Jezus komt niet meer in levende lijve langs zoals toen,
maar zijn stem meen ik toch soms in mijn binnenste te vernemen
door ingevingen als “die zieke zou je moeten bezoeken”
of “die persoon zou je moeten bellen”.

Jezus komt niet meer letterlijk langs, maar wie wel langs komt
– letterlijk of in gedachten – is de concrete medemens
met wie Jezus zich vereenzelvigd.

“Al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan” (Mt.25,40)
, heeft Hij namelijk heel duidelijk gezegd.

Toen ik dit voor mezelf weer duidelijk had,
dacht ik: “In die zin ga ik gelukkig wel vaker op de roepstem van Jezus in”.

Maar onmiddellijk?
Meestal wil ik mijn afspraken ingepland hebben,
duidelijk genoteerd in mijn agenda.

Wanneer ben ik nou voor het laatst onmiddellijk ingegaan op zijn stem?

En terwijl ik onder het eten erover nadacht,
schoot mij een persoon te binnen die ik al langer niet meer gebeld had.

Nou, nu heb je de kans, dacht ik en stond onmiddellijk op,
om haar telefoonnummer op te zoeken en haar te bellen.

Ik liet weliswaar niet het mes in het varken steken,
maar wel de lepel in de pudding.