- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

24e zo dh jaar A – The Kindness Boomerang 

24e zo dh jaar A – The Kindness Boomerang               Echt/St.Joost, 17-9-17

“Jij lelijke knecht, heel je schuld heb ik je kwijtgescholden,
omdat je mij erom gesmeekt hebt.
Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik met jou medelijden heb gehad” (Mt.18, 32b-33).

Jezus gebruikt hier een negatief voorbeeld, om ons uit te leggen
hoezeer wij aan anderen barmhartigheid verschuldigd zijn.

Wie niet beseft, hoeveel hijzelf onverdiend gekregen heeft,
wie niet beseft, hoe weinig hij of zij uit zichzelf is en voorstelt,
die wordt gemakkelijk hard en onverschillig tegenover anderen,
die wordt harteloos en onbarmhartig.

Wij kunnen het voorbeeldverhaal van Jezus ook omdraaien
en doordenken, hoe de wereld zou veranderen,
als iedereen wél besefte, hoeveel hij onverdiend gekregen heeft
en daarop wél op de juiste wijze zou reageren.

De Amerikaanse Orly Wahba zet zich met haar beweging
“Life Vest Inside” daarvoor in.
Haar prijsgekroond Youtube-filmpje “Kindness Boomerang”
(Boemerang van de vriendelijkheid) laat dat mooi zien:
In de straten van New York valt een jongen met zijn skateboard.
Een bouwvakker helpt hem op te staan.

Een beetje later ziet de jongen een oude vrouw
die een grote papieren zak met boodschappen draagt
en er nauwelijks overheen kan kijken.
Daarom durft ze de straat niet over te steken.
De jongen helpt haar de boodschappenzak de straat over te dragen.

De oude vrouw op haar beurt ziet vervolgens een jonge vrouw
bij een parkeermeter staan. In haar tassen zoekt ze naar een muntje.
De oudere vrouw geeft haar een muntje.

De jonge vrouw raapt iets later een creditcard op
die een zakenman verloren heeft.
Zij loopt achter hem aan en geeft hem die terug.

De zakenman wederom ziet een pakketbezorger,
die het moeilijk heeft een groot pakket uit een auto te tillen.
Hij helpt de pakketbezorger met dragen.

De pakketbezorger koopt bij een straatkraam een hotdog,
maar ziet op het trottoir een bedelaar zitten.
Daarom koopt hij een tweede hotdog en geeft die aan de bedelaar.

De bedelaar bemerkt dat een meisje,
dat een hele tijd iets verderop tegen een huiswand leunde,
haar smartphone liet liggen.
Hij rent achter haar aan en geeft haar haar smartphone terug.

Het meisje komt in de straat langs een bloemenkraam.
Naast de bloemkraam is een café met een terrasje.
Terwijl alle tafels met meerdere mensen zijn bezet,
zit aan een tafel een vrouw alleen. Blijkbaar eenzaam.
Het meisje koopt een bos bloemen en schenkt die aan de vrouw.

De vrouw, helemaal ontroert, blijft nog een tijdje zitten.
Als de serveerster naar buiten komt, ziet ze dat de tafel leeg is
en dat de vrouw een flinke fooi heeft achtergelaten.

De serveerster bemerkt een bouwvakker, die in de brandende hitte
aan het werk is. Zij schenkt uit een karaf een glas water in
en geeft dat aan de bouwvakker.
Het blijkt dezelfde bouwvakker te zijn die in het begin van het filmpje
de jongen met de skateboard hielp.

Hoewel al die scènes in de film een beetje snel en onnatuurlijk
op elkaar volgen, beweert Orly Wahba,
dat ze wel teruggaan op echt gebeurde momenten van vriendelijkheid.

Want als iedereen maar beseft, wat hij of zij zelf
onverdiend ontvangen hebben,
en daarom barmhartig is tegenover een ander,
dan begint de “boemerang van de vriendelijkheid” aan zijn vlucht.