In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

33e zo dh jaar C- No matter who is president

33e zo dh jaar C- No matter who is president                      Echt, za 12-11-2016

Dit weekend valt samen met de nabevingen
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Heel toepasselijk komt dan ook telkens weer op facebook
de spreuk voorbij: “No matter who is president, Jesus is still King”.
(Het maakt niet uit wie president is, Jezus is nog altijd Koning).

Nu kan ons dat een zekere troost bieden.
Maar het is wel een beetje late troost.
Het lijkt op de troost van een kind dat eerst van de vader wegrent,
omdat het denkt hem niet nodig te hebben
en dat dan uiteindelijk toch blij is
als het na alle angsten weer bij de vader terecht kan.

Met andere woorden:  Als er meer mensen tevoren Jezus als hun Koning
in hun persoonlijk en in het openbaar leven hadden beleden,
dan had zo’n groot land als de VS wel kandidaten voortgebracht
waarop in moreel opzicht minder was aan te merken.

Maar goed: “No matter who is president, Jesus is still King”.

Maar het is geen gemakkelijke koning.
Geen sprookjeskoning uit de kinderboeken.

Hij is een koning die er niet omheen draait.
Hij noemt schrikwekkende dingen in het evangelie van vandaag
(oorlogen, onlusten, hevige aardbevingen, hongersnood en pest
en vooral vervolging van christenen).
Hij zegt er wel bij dat die niet meteen het einde van de wereld betekenen,
maar Hij noemt ze wel.
En zo maakt Jezus ons duidelijk
dat wij geen bepaald tijdstip kunnen aanwijzen,
opdat wij niet achterover leunen en denken: Mijn tijd duurt het wel.
Neen, Hij maakt heel serieus duidelijk:
Niemand weet, of het zijn tijd nog duurt.
Jezus hoeft ook geen onmogelijke verkiezingsbeloftes te doen,
want zelfs de meest schrikwekkende dingen
doen geen afbreuk aan het Koningschap.

Hij heeft dan ook nooit een perfecte wereld hier op aarde beloofd.
Hij heeft alleen beloofd,
om ons nooit alleen te laten tot aan het einde van die wereld.

Want Hij is de Koning met de omgedraaide kroon,
met een doornenkroon waarvan de pieken tot in zijn vlees drongen.
Hij is de koning die alles begrijpt omdat Hij het zelf heeft meegemaakt.
En Hij is de Koning die uiteindelijk alles overwint
omdat Hij door zijn verrijzenis uit de dood definitief de sterkere bleek te zijn.

Daarom: ”No matter who is president, Jesus is still King”.

En zijn overwinning vieren wij de volgende week,
op het Hoogfeest van Christus Koning.