In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

33e zo dh jaar B – Tolerantie of desinteresse

33e zo dh jaar B – Tolerantie of desinteresse
Echt/St.Joost, (alleen za vw. de carnavalsmis) za 14-11-15

Marcus 13,24-32  Weet dan dat het einde nabij is

Stel je voor, je gaat een kind opvoeden
en je zou nooit corrigerend optreden naar het motto:
“Alles moet kunnen”.
Je kind mag doen en laten wat het wil,
ook als het schadelijk voor hem is,
ook als het hem of haar niet goed doet.
Zou je dat tolerantie noemen?

In onze maatschappij zijn er zeker mensen
die zo’n verwrongen begrip van tolerantie gebruiken,
maar ik denk, dat dit bij nader inzicht geen tolerantie is,
maar desinteresse.

Want als het je niets uitmaakt of iets goed of slecht is voor je kind,
dan heb je geen echt interesse in zijn welzijn,
dan heb je geen echte liefde voor hem of haar.

Jonge kinderen voelen dit meestal heel goed aan.
Niet voor niets zoeken ze vaak instinctief de grens op
van wat hun ouders nog goed vinden en wat niet meer,
juist om te ervaren of hun ouders echt interesse in hen hebben,
echt bezorgd zijn om hen.

Op de juiste manier waarschuwen voor wat niet goed is voor jou
en proberen je daarvoor te beschermen,
is een teken van grote liefde en echteinteresse in je persoon.

Als wij ons dit voor ogen houden, begrijpen wij ook,
waarom onze God in het Oude Testament bij monde van de profeten
en in het Nieuwe Testament bij monde van zijn eigen Zoon
steeds weer vermaant om voor het goede te kiezen
en ons waarschuwt voor het uiteindelijke oordeel.

Uitgaande van die overtuiging, dat vermaning en waarschuwing
voortkomen uit liefde en oprechte bezorgdheid,
verandert het huidige evangelie dan ook
van een schrikwekkende “donderpreek” in een troostrijke boodschap.

Als alle menselijke houvast  samen met de hemellichten verdwijnt,
– de hemellichten waren namelijk in de tijd van Jezus,
dus voor de tijd van kompas en radar, de enige oriëntatiemiddelen –
als dus alle menselijke houvast verdwijnt,
dan is er de Mensenzoon met zijn grote macht en heerlijkheid.

Maar Hij is niet pas dan het nieuwe oriëntatiepunt,
Hij is het al de hele tijd door zijn onveranderlijk woord,
opgeschreven in de Bijbel.

Houden wij ons vast aan dit woord.
Mediteren wij dit woord, dat ons dagelijks in de Mis wordt aangereikt.
Het is zo krachtig, het is zo onverwoestbaar.

Jezus heeft dit zelf onderstreept, toen Hij beloofde:

Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan (Mc.14,31)