- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

33e zo dh jaar A – Use it or lose it       

33e zo dh jaar A – Use it or lose it                             Echt/St.Joost, 15-11-2020

“Use it or lose it” is een gezegde dat in het Engels lekker rijmt.
Ook al rijmt de Nederlandse vertaling “Gebruik het of verlies het” dan niet,
wat inhoudelijk ermee bedoeld is
kunnen wij vooral nu in de coronatijd bijna wekelijks ervaren.

Koorzangers die te weinig mogelijkheden hebben voor samenzang,
hebben moeite hun stem op niveau te houden,
werknemers die aan home office moeten doen,
hebben vaak te weinig beweging en leveren op hun conditie in
en ouderen die toch al niet zo veel sociale contacten hadden,
verliezen door de bewuste zelfopsluiting vaak nog meer sociale contacten.

Sommige dingen nemen toe door gebruik,
andere verdwijnen door ze niet te gebruiken.

“Use it or lose it”.

Dat geldt ook van wat Jezus vandaag van de talenten zegt:

“Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie tien talenten heeft.
Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft”
(Mt.25,28-29).

Maar wat is met die talenten bedoeld?

Was een talent oorspronkelijk een hele grote geldsom,
zo kreeg het juist door deze gelijkenis de betekenis
van een natuurlijke of bovennatuurlijke gave
die je als mens van God ontvangen hebt.

De een heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid
en komt meteen voor anderen op,
de ander heeft al van kindsbeen af een moederlijk karakter
en wil overal de kleinen en zwakken helpen.

Weer een ander ziet meteen de schoonheid van de schepping en prijst God
en brengt deze lof zingend of schilderend tot uitdrukking.

Ook heb je grote denkers die de mensheid wetenschappelijk vooruit helpen
of handwerkers die een groot plichtsbesef hebben
en overal gedegen werk afleveren.

Anderen hebben de bovennatuurlijke gave gekregen
om de ingevingen van de H.Geest meteen op te merken
of een hart dat zich door de nood van anderen werkelijk laat raken.

Er zijn dus talrijke gaven die wij van God gekregen hebben
en die wij sinds deze parabel ‘talenten’ kunnen noemen.
Zij hebben allen gemeenschappelijk, dat ze groeien door ze te gebruiken.

Dat geldt ook voor de grote drie: geloof, hoop en liefde.

Of je nu veel of weinig hebt gekregen doet er niet toe.
Het enige dat telt is dat je ze gebruikt.

Want Jezus was er heel duidelijk over.
Hij sprak dan wel Aramees, maar vandaag zou Hij zeggen:

“Use it or lose it”.