In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

32e zo dh jaar C – Terugblik en vooruitblik

32e zo dh jaar C – Terugblik en vooruitblik          Echt/St.Joost, za 5-11-16

“…die ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken”
(2 Tess. 16 -3,5)

Het buitengewone heilige Jaar van de Barmhartigheid
loopt langzaam ten einde.

Zondag sluit de hulpbisschop de heilige deur van de Landricuskerk,
op 19 november wordt die van de kathedraal gesloten
en ten slotte op 20 november gaat die van de Sint Pieter in Rome dicht.

Wat heeft ons het heilig Jaar gebracht, kunnen wij ons afvragen.
Het antwoord hangt helemaal af van onszelf,
van wat wij van het veelvuldig aanbod hebben opgepakt,
van wie iedereen via het Waekblaad, de Website, ’t Klöske
en de mededelingen in de kerk op de hoogte kon zijn.

Zo heb ik 4 verschillende Avonden van Barmhartigheid verzorgd
(2 voor het parochiecluster Echt,
1 voor het parochiecluster Susteren
en 1 voor de parochiefederatie Maasbracht.)

Verder heb ik 3 hele Dagen van Barmhartigheid verzorgd,
2 voor het Bisdom en 1 voor het Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard.

Ook was er het aanbod van 2 bedevaarten
die in het teken stonden van het Jaar van Barmhartigheid,
een naar de Apollinariskerk in Remagen (D) en een naar Kevelaer.

Verder was er het aanbod van 7 verschillende lezingen,
waarin de barmhartigheid van God
en onze opdracht tot barmhartigheid voor anderen
vanuit verschillende invalshoeken werd gepresenteerd.

Daarbij mochten wij naast mijn bescheiden bijdragen
ook internationaal bekende sprekers begroeten
zoals Zuster Anima Christi, de voormalige Provinciaal Overste
van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara,
Mgr. Rob Mutsaerts, de hulpbisschop van Den Bosch,
Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland
en  vanmiddag nog Dr. Ilse Kerremans tijdens de Edith Stein Themadag.
Natuurlijk bleef het in het Jaar van de Barmhartigheid
niet bij woorden alleen.

Naast de vele individuele activiteiten van de parochianen
heeft het parochiecomité Echt voor Echt en St.Joost
ook een speciale middag aangeboden voor mensen
die een dierbare missen.
Deze middag onder het motto “Bakkie Troost”, waarvoor
de bekende zangeres Mieke Crins en haar neef waren uitgenodigd,
kreeg zo’n grote resonans dat wij voornemens zijn,
zo’n middag ook na het Jaar van de Barmhartigheid vaker te herhalen.

Verder hebben wij onze contacten met de christelijke vluchtelingen
in het AZC verder aangehaald
en samen met hen een indrukwekkende ontmoetingsmiddag gehad.
Ook die contacten zullen wij na het Jaar van de Barmhartigheid aanhouden.

Ten slotte zij ook vermeld, dat ik het biechtsacrament,
dat voor paus Franciscus zo vanzelfsprekend is
en door hem steeds weer wordt aanbevolen,
meer dan 160 keer in het Jaar van Barmhartigheid mocht toedienen
en zo de mensen heel concreet Gods barmhartigheid kon laten ervaren.

Voor allen die van het rijke aanbod van dit jaar gebruik hebben gemaakt,
geldt de bemoedigende wens van de apostel Paulus,
die wij zonet hoorden:

“Broeders en zusters, moge de Heer Jezus Christus zelf,
moge God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond,
en die ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,
uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds, in woord en daad”.

(2 Tess.2,16-17)