- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

32e zo dh jaar A – Actueel en habitueel

32e zo dh jaar A – Actueel en habitueel                    Echt/St.Joost, 8-11-2020

“Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
dommelden zij allen in en sliepen” (Mt.25, 5).

Een opmerkelijke zin. “Allen” staat er.
Dus ook de verstandige bruidsmeisjes dachten niet de hele tijd
aan de Bruidegom, ook hun aandacht verslapte.

Passen wij deze gelijkenis op ons eigen leven toe, dan betekent dit
dat ook van ons niet verwacht wordt dat wij elke minuut aan God denken,
dat wij 24/7 met Hem bezig zijn.

Dat zou ook praktisch gezien niet kunnen.
Je kunt dan geen enkel werk meer doen dat concentratie vraagt
of aandacht voor mensen.

Bedrijfsongelukken waren dan aan de orde van de dag,
de mensen zouden als halve zombies rondlopen
en alles, waarop onmiddellijk gereageerd moet worden, ging dan mis.

En toch eindigt Jezus zijn gelijkenis met de vermaning:
“Wees dus waakzaam, want gij kent dag nog uur” (vers 13).

Hoe lossen wij de schijnbare tegenstelling op
tussen enerzijds de voortdurende waakzaamheid,
het voortdurend gericht zijn op God
en anderzijds de tijd, die wij nodig hebben voor zo veel andere dingen
en natuurlijk ook voor onze noodzakelijke slaap?

Het antwoord ligt in het onderscheid tussen habitueel en actueel.

Een voorbeeld:
Een echtgenoot die ’s ochtends vroeg het huis verlaat,
die in de ochtendspits meteen met de nodige concentratie
op het verkeer moet reageren,
die vervolgens de hele dag in beslag genomen wordt door zijn werk
en die ’s avonds op de thuisweg ook nog eens de ergernis
over een collega moet verwerken,
zal overdag niet zo vaak aan zijn vrouw denken.

Maar als het om een goed huwelijk gaat,
dan hebben die twee ook regelmatig tijd voor elkaar
en ging hij ’s ochtends niet zonder afscheidszoen de deur uit.

Nou, die tijd voor elkaar en die zoen
dat noemen wij de actuele aandacht voor elkaar,
en de blijvende verbondenheid met zijn vrouw gedurende de dag
zonder al te vaak actueel aan haar te denken,
dat noemen wij de habituele aandacht voor haar.

Hetzelfde geldt ook voor onze omgang met God.

Zoals echtgenoten regelmatig actuele aandacht voor elkaar nodig hebben
om gedurende de dag de habituele aandacht voor elkaar
vast te kunnen houden,
zo hebben wij mensen ook elke dag
een tijd van actuele aandacht voor God nodig,
om gedurende de dag de habituele aandacht voor Hem vast te kunnen houden.

Want alleen met regelmatige actuele aandacht hebben wij mensen
– net als de verstandige bruidsmeisjes-
voldoende olie voor de lampen van onze liefde.