In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

32 zo dh jaar B – Onze advocaat  

32 zo dh jaar B – Onze advocaat                            Echt/St.Joost, 11-11-2018

Ik weet niet of er onder u personen zijn
die een keer voor een rechtbank hebben gestaan.
Gelukkig kan ik daar zelf tot nu toe niet van meepraten.
Maar ik kan mij heel goed indenken hoe je je dan moet voelen.
Daarvoor komen er genoeg rechtbankscènes langs op de TV.

Over het algemeen zal er wel een reden bestaan als je bent gedagvaard
en zul je je behoorlijk benauwd voelen.
Bovendien is de hele juridische wereld voor de meesten van ons
vrij ondoorzichtig.
Ik kan mij indenken dat je daarom angstig afvraagt:
“Welke feiten zijn aan de rechter bekend, hoe gaat hij ze beoordelen?”

Plotseling voel je je helemaal niet meer zo zelfverzekerd
als onder normale omstandigheden,
schieten je steeds meer eigen onvolkomenheden en stommiteiten te binnen:
“Als de rechter dit maar niet weet of dat.
Dan krijgt hij geen positieve indruk van mij,
dan heb ik al meteen een slechte uitgangspositie”.

Je ziet een hele doemscenario al voor je:
de straf, de schande, de gevolgen voor je verdere leven.

En je enige hoop, je hele houvast is dan …. je advocaat.
Hoe beter die is, hoe groter zijn reputatie, des te meer je op hem gaat bouwen
en hem gaat vertrouwen.

Tot zover het voorbeeld van de rechtbank.
Wij zouden nu opgelucht kunnen terugleunen en ons gerust kunnen stellen
met het idee, dat wij ons aan geen strafbare feiten kunnen herinneren.

Maar de Bijbellezingen van de komende zondagen zullen ons er steeds weer aan doen denken:
er komt eens voor ieder van ons een rechtszaak,
wie je ook bent of wat je ook gedaan hebt:
aan die rechtszaak valt niet te ontkomen.

Trouwens, belijden wij dit niet ook zelf, elke keer opnieuw in de geloofbelijdenis:
“Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden”?

Wie nu misschien nog denkt: “Ik heb toch niets verkeerds gedaan”,
zal dan waarschijnlijk minder zelfverzekerd zijn
zoals je dat ook bij wereldse rechtszaken ziet.

Je denkt bij jezelf: Ik vond dit of dat niet erg, maar hoe denkt God erover?

Je enige optie is dan niet, je groot te houden, meer schijn dan zijn.
Want God zelf kun je niet voor de gek houden.

Je enige optie is dan,
– en het beste is, daar nu al mee te beginnen –
je enige optie is dan te vertrouwen op je advocaat.
Helemaal open tegen hem te zijn
en alle hoop op hem te zetten.

Gelukkig hebben wij zo’n advocaat.
In de eerste lezing vandaag wordt van hem gezegd:

“Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu, voor onze zaak,
bij God present te zijn” (Hebr. 9, 24b).

Hij is een geweldig goede advocaat!
Er is geen betere.
Want hij is de zoon van de rechter zelf. Amen.