In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

31e zo dh jaar C – Voor joker voor de klas staan?

31e zo dh jaar C – Voor joker voor de klas staan?    Echt/St.Joost, 30-10-16

Wijsheid 11, 23:  “Gij ontfermt u over allen, omdat Gij alles vermoogt”

Een tijdje geleden was ik behoorlijk geïrriteerd.
Een moeder had haar dochter 2 keer achter elkaar
niet deel laten nemen aan de vormselles,
omdat ze een afspraak had bij de orthodontist.
Ik vond dat die afspraak ook best op een ander moment had gekund.
Achteraf bleek het om afspraken te gaan
die al lang voor begin van de vormselcursus waren gemaakt
en die niet zonder meer veranderd konden worden.
Mijn reactie was echter op dat moment nogal grof,
moet ik tot mijn schande toegeven.
Ik heb dan ook later mijn excuses aangeboden.
Hoe kwam ik eigenlijk tot zo’n uitbarsting, vroeg ik mij af.

Toen ik ter voorbereiding van de preek
de eerste lezing  uit het boek Wijsheid las,
viel mij een zin op die weleens een verklaring zou kunnen zijn.

Daarin wordt namelijk als reden voor Góds barmhartigheid gegeven
dat Hij alles kan.
God heeft immers niets te vrezen
en niets kan Hem tegen zijn wil uit handen worden geslagen.
Vanuit deze soevereiniteit kan God barmhartig zijn.

Waaruit als omgekeerde conclusie volgt,
dat mijn onbarmhartig optreden voortkwam uit het feit
dat ik wel iets te vrezen had,
namelijk dat ik aan de vormelingen niet over kan brengen
wat ik overbrengen wil en dat ik voor joker voor de klas sta.

Van nature kan ik namelijk juist niet alles zoals God
en daarom heb ik dan ook geen natuurlijke soevereiniteit
om barmhartig te zijn.

En toch wordt die barmhartigheid van ieder van ons gevraagd.
“Barmhartig als de Vader”  blijft onze opdracht,
ook als het Jaar van de Barmhartigheid binnenkort ten einde loopt.

De oplossing van de tegenspraak tussen dat wat ik moet doen
en dat wat ik niet kan ligt in het feit, dat ik helemaal niet machtig hoef te zijn.
God doet het voor mij. Ik hoef alleen maar mee te werken.

Bv.  wat de vormsellessen betreft,
hoef ik alleen geduldig en goed voorbereid Gods woord te zaaien,
maar of het zaadje van zijn woord wortel schiet,
dat mag ik gerust aan Hem overlaten.
Zelfs als een leerling daarvoor om goede redenen
niet alle lessen heeft gevolgd.

Ik herinner mij een verhaal van mijn catechesedocent die ons vertelde
dat na vele jaren een oud-leerling met zijn vriendin bij hem kwam
met de vraag, of hij ze wilde trouwen.

Op de verbaasde vraag waarom ze uitgerekend aan hem gedacht hadden,
antwoordde de oud-leerling:
“ Wij hebben het u toen best wel lastig gemaakt in de godsdienstlessen,
want godsdienst was een vak dat door ons niet serieus genomen werd.
Maar wat mij bijgebleven is, dat u elke week weer opnieuw begon
met hetzelfde enthousiasme.
En daarom zijn wij nu bij u gekomen om ons te trouwen”.

U ziet: Zelfs als je er voor joker voor de klas staat,
kan God er nog iets van maken.