- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

31e zo dh jaar A – Onder het evangelieboek

31e zo dh jaar A – Onder het evangelieboek          Echt/St.Joost, 5-11-17

Matteüs 23,1-12 “Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn”

Zoals u weet heeft onze bisschop te kennen gegeven
dat hij binnenkort op grond van zijn leeftijd
en wegens gezondheidsproblemen zijn ambt gaat neerleggen.
Wij wensen hem van harte een lange en gezegende levensavond.

Maar ongetwijfeld komt er dan over enige tijd een nieuwe bisschop.

En zoals bij elke bisschopswijding zal de wijdeling dan
voor de bisschop die hem wijdt, neerknielen,
terwijl twee priesters links en rechts van hem
een open evangelieboek boven zijn hoofd houden.
Dit open boek lijkt dan op een dak, waaronder de wijdeling knielt.

Ik vind dit een prachtige symboliek die een mooie uitleg geeft
van wat ons het evangelie van vandaag voorhoudt:
dat er maar één meester, één vader of één leraar
in absolute zin bestaat.
Dat betekent ook dat een bisschop ónder het Woord van God moet staan.

En wat voor een bisschop geldt,
geldt ook voor alle andere menselijke titels:

Zij mogen alleen gebruikt worden in het besef,
dat geen mens de laatste instantie kan zijn.

Pas met die achtergrond begrijpen wij dan ook de woorden:

Gij moet u geen rabbi laten noemen.
Gij hebt maar een Meester en gij zijt allen broeders.

En noemt niemand van u op aarde vader;
gij hebt maar een Vader, de hemelse.

En laat u ook geen leraar noemen;
gij hebt maar een leraar, de Christus (Mt.23, 8-10).

Een ander mooi voorbeeld, hoe een gezagspositie bekleed moet worden,
vinden wij bij de heilige Teresa van Avila.

Tegen de wil in van haar medezusters
kreeg zij in 1571 het ambt van priorin opgelegd in haar vroegere klooster.

Edith Stein,
die deze gebeurtenis uit het leven van haar grote voorbeeld aanhaalt,
is gefascineerd door de pedagogische aanpak van Teresa.
Edith schrijft:

“Hoe groot was de verbazing van de zusters
toen ze bij het luiden van de klokken de kapittelzaal betraden
en op de plaats van de priorin een beeld zagen van Onze Lieve Vrouw,
koningin van de Karmel met in de handen de sleutels van het klooster,
en aan haar voeten de nieuwe priorin.

De harten waren gewonnen nog vooraleer Teresa het woord nam
en op een onweerstaanbare vriendelijke manier uitlegde,
hoe zij haar ambt zag en wou uitoefenen.

Onder haar wijze en gematigde leiding,
maar vooral onder invloed van haar wezen en richtlijnen
werd op korte tijd de geest van het huis volledig vernieuwd”

                            (geciteerd in Dr. Ilse Kerremans, Edith Stein.
                             Leven aan Gods hand. Halewijn / Adveniat 20152,, blz.141)

Moge zich ook ieder van ons
steeds opnieuw de zin uit het huidige evangelie voor ogen houden,
die de juiste houding in elke gezagspositie samenvat:

“Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn” (vers 11)