- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Pasen 2017 – de ‘klik’

PASEN 2017 – de ‘klik’

Weet u wat ik een ‘klik’ noem?
Als je bv. een Bijbeltekst al heel vaak in je leven hebt gelezen of gehoord,
maar plotseling veel meer erin ziet dan al die keren tevoren.
Dan klikt het als het ware bij jezelf en word je vervuld van een grote vreugde.

Ik had dit een paar dagen geleden met het volgende psalmvers:

“Hemelwijd is uw erbarmen, Heer,
uw trouw reikt tot de wolken”(Ps.36,6).

Dit is op zich al een prachtig vers,
dat met mooie poëtische beelden Gods goedheid beschrijft.

De ‘klik’ bestond voor mij echter daarin,
dat ik in dit vers ook het hele verlossingsgebeuren terugvond,
dat wij de laatste dagen hebben overwogen.

“Hemelwijd is uw erbarmen, Heer” :
Je ziet als het ware de Heer met zijn uitgespreide armen aan het kruis hangen,
met armen die niemand willen uitsluiten,
met armen die met behulp van zijn boodschappers
tot het einde van de wereld reiken,
met armen die zelfs door alle eeuwen heen reiken,
met armen die echt hemelwijd geopend staan.

Het zijn armen van erbarmen voor hen die op Hem vertrouwen,
voor hen die zich als het ware in zijn armen werpen.
Deze stap van vertrouwen en overgave is wel erg belangrijk.
Gods erbarmen is weliswaar gratis, maar niet goedkoop.
Zij wordt ons niet ongevraagd opgedrongen.
Want wie zich niet bewust door die uitgebreide armen laat omsluiten,
omdat hij of zij meent geen vergeving, geen erbarmen nodig te hebben,
die zou weleens kunnen merken dat het ook de sterke armen van de wet zijn.
Beschrijft het eerste gedeelte van het vers een horizontale beweging,
die iedereen wil insluiten,
zo beschrijft het tweede gedeelte van het vers een verticale beweging
van beneden naar boven: “uw trouw reikt tot de wolken”.

Het is de beweging van de Hogepriester Jezus Christus,
die in volmaakte trouw aan zijn hemelse Vader vrijwillig zijn leven offerde.

“Hemelwijd is uw erbarmen, Heer,
uw trouw reikt tot de wolken”(Ps.36,6).

In het eerste gedeelte van het vers werpen wij onze zondelast op Hem,
in het tweede gedeelte herstelt Hij namens ons met zijn volmaakte trouw
onze onoverbrugbare afstand tot de hemelse Vader.

Zo horen wij het ook telkens terug in het 5e eucharistisch gebed:

Onze last werd de Zijne, Zijn trouw werd de onze.

Want Hij is in staat, zo staat in de brief aan de Hebreeën: 
“ hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te redden,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (vgl. Hebr. 7, 25).

Dit eeuwige Hogepriesterschap nu is de vrucht van zijn verrijzenis,
die wij vandaag vieren.

Het hele heilsgebeuren in één psalmvers samengevat: wat een ‘klik’!

“Hemelwijd is uw erbarmen, Heer,
uw trouw reikt tot de wolken”(Ps.36,6).

Halleluja!