In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

30e zo dh jaar B – Wat overbleef van Israël   

30e zo dh jaar B – Wat overbleef van Israël                    Echt/St.Joost, 28-10-18

In St.Joost vindt er dit weekend een bijzonder gebeurtenis plaats:
na meer dan 30 jaar luistert het voormalig jongerenkoor Musica Caulita
weer een heilige Mis op.

Hoe zullen zich de oud-leden voelen in de Judocuskerk?

Meer dan 30 jaar geleden waren de kerken nog voller,
had je nog een eigen pastoor of rector
en zat er natuurlijk ook nog veel jeugd in de kerk.
Hoe kon je anders een jongerenkoor oprichten?

Nu lijkt zo’n samenkomst een beetje op nostalgie,
op een weemoedige terugkijken naar lang vervlogen tijden.

Gelukkig biedt ons de liturgie van dit weekend net een lezing aan
die een bemoedigend licht op de kerksituatie laat vallen.

Tijden van achteruitgang zijn er namelijk altijd geweest
en ze konden soms ook behoorlijk lang duren,
maar uiteindelijk kon de hoop op een nieuw begin
nooit helemaal uitgedoofd worden.

De profeet Jeremia is daar vandaag in de eerste lezing
een prachtig voorbeeld van wanneer hij uitroept:

“De Heer heeft redding gebracht over zijn volk,
over wat overbleef van Israël”.
Opvallend is aan deze formulering, dat er sprake is
van een kleine groep die overbleef.
Het gaat om de groep, die niet is opgegaan in de niet-Joodse bevolking
van het land van de ballingschap.

Het gaat om de groep die het geloof van hun voorouders heeft bewaard.

En juist met die kleine groep maakt God een nieuwe start.

Het evangelie van dit weekend maakt ons namelijk duidelijk,
dat kwantiteit niet altijd het meest ideale is.

Zo staat er dat “ een flinke menigte Jezus vergezelde”.
En wat doet die “flinke menigte” in eerste instantie?
Zij houdt de blinde bedelaar Bartimeüs die bij Jezus wil komen, tegen.

Dat gebeurt in onze tijd ook nog vaker.

Ik zal u een voorbeeld geven.
Ik kom al sinds jaren bij een kapperszaak, waarin een moslima de baas is.
Die vrouw heeft een dochtertje dat op een katholieke school zit.
Op een dag vertelde ze mij tamelijk verbaasd,
dat ze rond de tijd van de Eerste H.Communie
aan heel wat ouders van communiekinderen had gevraagd,
wat er dan eigenlijk gevierd werd bij de Eerste H.Communie.

Van die “flinke menigte” communieouders was er niet één ouder in staat
haar dat uit te leggen.
Kort geleden heeft  het Centraal Bureau voor Statistiek
de nieuwste cijfers over religiositeit en kerkgang gepubliceerd.
Terwijl wereldwijd het aantal katholieken groeit,
waren de cijfers voor Nederland (net als voor de rest van West-Europa)
niet rooskleurig.

Natuurlijk baart ons dat zorgen.
Maar genoemd voorbeeld van de communieouders maakt ook duidelijk:
een keer per jaar een volle kerk met een communiefeest is ook niet alles,
als de meesten die er komen eigenlijk niet meer weten waarom ze komen.

Daarom is het hoog tijd om de rijkdom van ons geloof opnieuw te ontdekken.
Ik ben graag bereid, om weer Geloofs- of Bijbelavonden te organiseren.
Geeft u zich maar op. Een tijdstip vinden wij wel.

De geschiedenis laat ons namelijk steeds opnieuw zien:
Het liefst maakt God met een kleine groep een nieuwe start.