In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

30e zo dh jaar B – Een hond in de kerk

30e zo dh jaar B – Een hond in de kerk                   Echt/St.Joost, 25-10-15

 

Marcus 10,46-52                  De genezing van de blinde Bartimeüs

In mijn seminarietijd ging ik af en toe naar een aanbiddingskapel
in het centrum van Kerkrade.

Op een dag
– ik knielde toen vooraan in de kapel voor het uitgestelde Allerheiligste –
hoorde ik achter mij wat rare voetstappen.
Naast de gewone voetstappen van een volwassen mens
ook nog andere. Tap, tap, tap.
Ik draaide mij om en zag een blinde man binnenkomen
met een blindengeleidehond.

Onmiddellijk schoot mij het Bijbelwoord te binnen:
De blinden zullen zien (vgl. Lc.4,18).

Nou, zult u nu zeggen, de blinde is toen toch niet genezen.
Dat klopt.
En toch, zo durf ik te beweren, zag de man die toen binnenkwam
voor de aanbidding van de kleine hostie in de monstrans,
méér dan menig voorbijganger buiten op straat.

Want, belangrijker dan het lichamelijke zien is het geestelijke zien,
het zien met de ogen van het geloof.

Jezus bevestigt dit vandaag in het evangelie van de blinde Bartimeüs,
wanneer Hij zegt: “Uw geloof heeft u genezen” (Mc.10,52a).
Blijkbaar ging het zien met de ogen van het geloof ook bij Bartimeüs
aan het zien met de lichamelijke ogen vooraf.

En waarin bestond nu het geloof van Bartimeüs?
Wij vinden het in zijn herhaalde uitroep:
“Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” (vers 47-48).

‘Zoon van David’, dat is een titel voor de lang verwachte Messias,
die immers uit het geslacht van koning David moest voortkomen.
Bartimeüs zag dus al met de ogen van het geloof
dat Jezus de Messias was,
vóórdat hij Hem met zijn lichamelijke ogen mocht aanschouwen.

 

En toen Bartimeüs Jezus zag,
had hij het toen gemakkelijker met zijn geloof dan wij,
die Jezus nog nooit met onze lichamelijke ogen hebben gezien?

Ik denk van niet.
Het lichamelijke zien is geen garantie voor het geloof.
Want hoevelen hebben Jezus gezien en niet in Hem geloofd?

Neen, ook nu blijft het zien met de ogen van het geloof
belangrijker dan het zien met de lichamelijke ogen.

En opdat het zien met de ogen van het geloof niet vervaagt,
is er maar één mogelijkheid.
Bartimeüs doet het ons voor:
Hij sloot zich bij Jezus aan op zijn tocht.

De navolging van Jezus,
het ingaan op zijn woorden
en het in de praktijk omzetten van zijn oproepen,
dat houdt de ogen van het geloof helder.

Zoals bij die blinde man toen in Kerkrade,
die de Hostie aanbad.

En trouwens, voor wie daaraan zou twijfelen:
Blindengeleidehonden zijn ook in onze kerk van harte welkom.