- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

30e zo dh jaar A- De preek van een timmerman

30e zo dh jaar A- De preek van een timmerman    Echt/St.Joost, 29-10-17

Matteüs 22, 34-30 “Dit is het voornaamste en eerste gebod…”

Hoe zou een timmerman het evangelie uitleggen,
dat wij zonet gehoord hebben:
Het evangelie van het dubbelgebod van de Gods- en naastenliefde?

Hij zou zeggen:
Mensen, het gebod: “Gij zult de Heer uw God beminnen
met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand”
dat lijkt op dit latje dat verticaal naar boven wijst.

(De pastoor houdt een latje verticaal omhoog).

Het tweede gebod, daarmee gelijkwaardig: 
“Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” lijkt op dit horizontale latje.
Het latje wijst naar de ander.

(De pastoor houdt een latje horizontaal omhoog).

En dat die twee samen horen – zo zou de timmerman zeggen –
zie je aan het feit dat alleen beide samen
het meest belangrijke teken van het christendom vormen: een kruis.

(De pastoor bevestigt het horizontale latje
aan de achterkant van het verticale latje)

Maar – zo zou de timmerman toevoegen –
de twee hoofdgeboden mogen dan wel even belangrijk zijn,
hun volgorde speelt wel een grote rol.

Stel, je begint met de naastenliefde.

(De pastoor houdt alleen het horizontale latje omhoog).

Dan is het nog niet vanzelfsprekend dat je ook tot de liefde tot God komt.
Niemand geringer dan Antoine Bodar,  de bekende televisiepriester,
beweert dan ook:

Naastenliefde alleen kan ook blijven steken in puur humanisme,
in medemenselijkheid zonder God.
De dwarsbalk van het kruis heeft altijd eerst de verticale balk nodig.
Anders blijft hij in de lucht zweven.

Zelfs historisch was dat zo.
Toen Jezus zijn kruis naar Golgota droeg,
– zo weten wij uit recent onderzoek –
stond waarschijnlijk al de verticale balk op de top van de heuvel
en droeg Jezus alleen de dwarsbalk ernaar toe.

Met andere woorden:
het symbool van de liefde tot God , de verticale balk, was er al

(De pastoor houdt weer het verticale latje omhoog)

en als uitvloeisel, als gevolg van die liefde tot God,
kwam de liefde tot de mensen erbij.

(De pastoor bevestigt het  horizontale latje aan het verticale).

Dus, als u de betekenis van het evangelie van vandaag wilt begrijpen,
vraag het dan aan een timmerman.