In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo vd Vasten C – Lessen van een levenscoach

2e zo vd Vasten C – Lessen van een levenscoach, St.Joost/Echt, 21-2-16

Toen ik de eerste lezing en het evangelie van vandaag las, viel mij op
dat daarin God, de Vader  resp. Jezus Christus, zijn Zoon,
optreden als levenscoach.
Zij helpen in beide verhalen dat mensen hun levensdoel vinden.

De eerste lezing begint met de woorden:
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als je kunt”.
En Hij verzekerde hem: “Zo talrijk wordt uw nageslacht”.
Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat
als gerechtigheid aan.

En in het evangelie bereiken de levenslessen
die Jezus al die tijd aan de twaalf apostelen gaf,
hun hoogtepunt in de mystieke ervaring
die drie van hen mogen opdoen op de berg Tabor.
Zij worden voorbereid
om ondanks het aanstaande lijden en sterven van hun Heer
zijn uiteindelijke bestemming, de verheerlijking, niet te vergeten.

Toen ik op internet onder het trefwoord “levensdoel” zocht,
wat hedendaagse experts – meestal religieus neutraal –
over ons levensdoel te zeggen hebben,
zag ik interessante overeenkomsten.

Zo geeft Albert Sonnevelt, sinds 30 jaar psycholoog
en sinds 20 jaar trainer bij meer dan 30 beursgenoteerde bedrijven
en twee keer uitgeroepen tot beste opleider van Nederland,
de volgende adviezen om je levensdoel te ontdekken.

Verleg je grenzen. Grenzen verleggen betekent jezelf uitdagen.
Stap buiten je comfortzone. Doe het gewoon eens. Daag jezelf uit
en overwin bepaalde angsten. Het doet je goed.
Je doet immers nieuwe ervaringen op, vergroot je zelfvertrouwen
en leert meer over jezelf.

Nou, dat is precies dat wat Abram deed, toen hij letterlijk zijn grenzen verlegde
en wegtrok uit zijn land, stam en familie (vgl. Gen 12,1).
Ook het beklimmen van de berg Tabor, het verlaten van de eigen groep
en hun gewoontes, was eveneens grensverleggend
voor de drie apostelen Petrus, Johannes en Jakobus.

Een ander advies van Albert Sonnevelt luidt:

Vraag jezelf: Wat wil ik nou echt als geld geen rol speelt?
Geld kan een belemmering zijn om je levensdoel na te streven.
Maar wat als er geen belemmeringen zijn om je geluk waar te maken?
Laat je hart spreken en geef je fantasie alle ruimte.
Wees eerlijk en stel geen grenzen. Alles kan en mag.
Er zijn geen foute antwoorden. Wat zou je het allerliefste doen?

Ziet u de kinderloze Abram al voor zich
hoe hij geloof hecht aan de belofte van God
dat zijn nakomelingen talrijk zullen zijn als de sterren aan de hemel?
Hij liet zijn fantasie zeker alle ruimte.

En ziet u Petrus al voor zich in het evangelie:
“Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia” (Lc.9,33b).
Petrus wil dit moment vasthouden, dit moment van groot geluk.
Ook al kan dat dan niet, hij zal zich steeds weer
aan dit moment herinneren en van daaruit zijn motivatie halen.

Een laatste greep uit de adviezen van Albert Sonnevelt:

Doe wat je fijn en inspirerend vindt. Wat vind je prettig om te doen?
Wat motiveert je en geeft je energie? Vraag je dat eens af.
Het helpt je namelijk te achterhalen: wat wil ik nou echt.
Waar sta je voor op ongeacht hoe laat je naar bed gaat.
Waardoor vergeet je de tijd? Waar raak je niet over uitgepraat?

Weet je niet wat je leuk vindt?
Schrijf dan op wat je absoluut niet graag doet.
Wat je bakken met energie kost.
Die dingen wil je dus zeker niet doen.

Nou, waar Abram en de apostelen niet over uitgepraat raakten,
dat weten wij. En zij hadden tomeloze energie tot aan hun levenseinde.
En dat zonder burn-out .

Zou de Bijbel misschien toch méér bij de tijd zijn
dan menigeen wil geloven? Ik ben ervan overtuigd.
Daarom: bij alle waardevolle tips van hedendaagse psychologen,
voor mij blijft Jezus Christus de beste levenscoach.

http://albertsonnevelt.nl/wat-wil-ik-nou-echt-7-tips-om-je-levensdoel-te-ontdekken/

http://albertsonnevelt.nl/over-albert/