In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo vd Vasten B – De Jezus-glossy

Er is een nieuwe glossy uit.
Een glossy is een eenmalige uitgave van een magazine
over een bepaald onderwerp of over een bekend persoon.
En nu is er een Jezus-glossy uit.
Gemaakt van ongelovigen voor ongelovigen, zoals de makers zelf beweren.
Ik heb het doorgebladerd in de boekenwinkel en werd er verdrietig van.
Niet, dat er zo veel historisch verkeerde dingen in stonden, neen.
Alleen het belangrijkste werd niet overgebracht:
de overtuiging dat Jezus werkelijk de Zoon van God is.
Natuurlijk kun je dat van ongelovigen niet verwachten, maar toch,
als dit ontbreekt, wordt alles anders.

Een voorbeeld. Toen mijn vader drie jaar geleden overleed, werd hij,
nadat men hem van alle slangen en toestanden had ontdaan,
teruggebracht naar zijn kamer, zodat wij afscheid van hem konden nemen.
Toen ik hem zag, wist ik: dit is mijn vader,
alle uiterlijke kenmerken kloppen,
en toch was hij het niet meer.
Iedereen, die eens een overledene heeft gezien, kent dit:
een ontzield lichaam is heel anders dan een bezield lichaam.

 

Wie Jezus alleen van de buitenkant benadert,
wie in Hem niet de Zoon van God ziet, de Alheilige,
kan nog zo’n mooie glossy uitgeven,
zo’ n glossy is dan niet veel meer
dan de beschrijving van een ontzield lichaam.

 

Maar hoe kunnen wij doordringen tot die binnenkant van Christus,
hoe kunnen wij tot het geloof komen dat Christus de Zoon van God is,
het begin en einde van alles?

Uiteindelijk is dit genade, is dit een geschenk van God.
Maar wij kunnen van onze kant wel wat voorbereidende stappen zetten,
zodat wij in elk geval openstaan voor zo’n geschenk.

Het evangelie van vandaag en de voorafgaande verzen laten ons zo’n stappenplan zien.

Stap 1)

Nadenken en zich verdiepen in wie Jezus is.
Nalezen wat in de Bijbel over Hem gezegd wordt.
Wat onderscheidt Hem van andere grote persoonlijkheden?
Hij nodigt ons ertoe uit. “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”
(Mc.8,27), vroeg Hij.

Stap 2)

Ons vermoeden al tegen Hem durven uitspreken,
ook is het nog onvolmaakt zoals de belijdenis van Petrus (Mc.8, 29. 31-38).

Stap 3)

Zich met Jezus terugtrekken op een hoge berg zoals de berg Tabor,
dat heet: de dagelijkse drukte en bezigheden ontvluchten
en biddend bij Jezus verblijven.
Dan maken ook wij kans op een zogenoemde Tabor-ervaring,
dat heet op de innerlijke overtuiging van zijn levende werkelijkheid.
Om nog even op de glossy terug te komen.

Het woord “glossy”  betekend “glanzend”
en zinspeelt op de glanzende foto’s in zo’ n magazine.
Jezus heeft geen glossy nodig,
Hij is al “glossy” zoals ons het evangelie vandaag vertelt:

“Zijn kleed werd glanzend en zo wit
als geen bleker ter wereld maken kan” (Mc. 9,3). 

Wij zouden ook iets vrijer kunnen vertalen:

Zijn kleed werd glanzend en zo wit
als geen enkel magazine kan afdrukken.