In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo vd Advent C – Adventsboodschap van Mgr. F. Wiertz

Adventsboodschap 2015

Ter voorlezing en/of publicaties in de Limburgse parochies in het weekeinde van 5 en 6 december 2015.

Broeders en zusters,

In deze Adventstijd gaan wij op weg naar Kerstmis. Wij vieren weer dat in de geboorte van het Kind van Bethlehem de menslievendheid van God is verschenen, zoals Paulus dit in een van zijn brieven schrijft. “Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds zouden hebben gedaan, maar alleen omdat Hij barmhartig is” (Tit. 3,4v.).

Sinds zijn aantreden heeft Paus Franciscus alle nadruk gelegd op dit kernwoord uit de boodschap van Jezus: barmhartigheid. Geen gelegenheid laat hij voorbij gaan om de oproep van de Heer zelf te herhalen: “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6,36). Vanaf 8 december tot volgend jaar 20 november heeft hij zelfs een Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid uitgeroepen.

Waarom deze nadruk? Waarom dit Heilig Jaar? Het traditionele godsgeloof heeft voor velen door maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden haar aantrekkingskracht verloren. Wij maken een “godsverduistering” door.

Maar menigeen raakt op zijn tocht door het leven het spoor bijster. De grote vragen van het bestaan blijven immers onbeantwoord; zeker op die momenten van nood en leed, wanneer deze zich in alle hevigheid aandienen. Men zoekt zijn toevlucht bij elkaar. Wij kunnen de warmte en de troost van goede medemensen niet missen.

Maar leidt deze weg van meeleven en mededogen niet opnieuw naar God? In Jezus, de icoon van barmhartigheid, is ons dit voorgoed duidelijk geworden.

“Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh. 14,9), zegt Hij. Wie Jezus mild en vergevend met mensen ziet omgaan, weet voortaan ook wie God is.

Jezus vertelt de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hij spreekt verder over de barmhartige Vader bij wie de verloren zoon altijd weer welkom is. Mensen die voor elkaar zorg dragen zijn als ongebroken glas. Zij laten iets doorschijnen van wie God is. Gods menslievendheid hervonden in mensen van barmhartigheid.

Zoals in dit voorval uit het leven van de priester Abbé Pierre, die met de daklozen aan de oevers van de Seine in Parijs samenleefde. Een van deze clochards die de steun van Abbé Pierre had ondervonden, zei eens tot hem: “Als die God van u, Abbé, zo is als wat u voor ons doet, dan wil ik ook wel in Hem gaan geloven”. Deze clochard had begrepen: wie als mens barmhartig leeft, begint op God te lijken.

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid wil ons geloof in deze God versterken. Tevens wil deze bijzondere tijd ons oproepen om elkaar met deze “goddelijke” houding te bejegenen. Immers, “weest barmhartig, zoals Uw Vader barmhartig is”.

Dit woord van Jezus heeft niets aan geldingskracht verloren. Integendeel, misschien is deze uitdagende oproep in onze tijd meer dan ooit actueel. De huidige samenleving is vaak hard en kil. Wij lopen soms onverschillig aan elkaar voorbij; komen snel op voor onze eigen rechten. Wij hebben last van een kort lontje, exploderen bij het geringste dat ons tegenzit. Speelt een gebrek aan geduld
en mildheid ons niet vaak parten?

Barmhartigheid heeft alles te maken met die tedere welwillende band met elkaar; vooral met wie zwak is en noodlijdend. Dagelijks worden wij via de media geconfronteerd met schrijnende beelden van vluchtelingen; verdreven van huis en haard door het satanisch geweld van oorlog en strijd.

Wij voelen ons bij deze berichten machteloos. Met alle kracht moet er naar wegen gezocht worden om tot effectieve hulp te komen. De oproep tot barmhartigheid spoort ons aan ons hart te openen en ruimte te geven aan deze verschoppelingen. Als geloofsgemeenschap mogen wij in elk geval niet ongevoelig blijven voor deze nood. Wij zijn het aan het appèl van de Heer verschuldigd.

Hij ging ons voor. Hij belichaamde Gods barmhartigheid. Hij wees ons de weg naar de zorg en het mededogen met elkaar. Hij zocht de nabijheid van wie eenzaam en gekwetst waren.

Een Kerk van en voor de armen, zoals die paus Franciscus voor ogen staat, zal ook in haar falen de tedere liefde van God blijven ervaren. In het geheim van de Kerstnacht mogen wij opnieuw dit geschenk van Gods goedheid in ontvangst gaan nemen.

Graag wens ik u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Heilig Jaar van Barmhartigheid. “Want,” zoals de schrijver Fjodor Dostojevski zegt: “De barmhartige liefde is een enorme kracht, de grootste die er is. Een grotere kan men zich niet indenken.”

+ Franz Wiertz,
Bisschop van Roermond

– See more at: http://www.bisdom-roermond.nl/adventsboodschap-2015#sthash.sDBnYwGW.dpuf