In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e  zo vd Advent B – Adventskalenders

2e  zo vd Advent B – Adventskalenders                    Echt/St.Joost, 6-12-2020

U kent zeker allemaal een adventskalender.
Een adventskalender diende oorspronkelijk ertoe, om ons te helpen
de dagen van voorbereiding op het Geboortefeest van Christus
bewuster te beleven.
Het woord ‘Advent’ (Komst) komt immers uit de kerkelijke liturgie.

Zo’n adventskalender kan voor elke dag een overweging of Bijbeltekst
bevatten, maar ook lekkernijen of andere dingen.

Ik heb dit jaar trouwens zelf een soort adventskalender gemaakt
met hele korte overwegingen voor elke dag.
(zie website bij Preken> Jaar B > KORTE ADVENTSOVERWEGINGEN VOOR ELKE DAG)

De laatste jaren zijn adventskalenders weer helemaal in.
Op een website van een bekende online-winkel zag ik zelfs
hele dure adventskalender langs komen, met voor elke dag make up producten
voor de dames of verhalen over bekende automerken voor de heren.

Maar hoe meer adventskalenders ik nu zie,
hoe meer lijken ze hun oorspronkelijk doel te missen.
Het is niet meer een bewust toegroeien naar het Geboortefeest van Christus,
maar eerder het toeleven naar een groot consumptiefeest.

De lezingen vandaag brengen ons weer terug
naar de oorspronkelijke beleving van de advent.
Zij grijpen ver terug. Tot in de 8e eeuw vóór Christus,
tot in de tijd van de profeet Jesaja.
Hij riep de mensen van toen op, de weg voor Gods komst te bereiden.

Daarna maken de lezingen een sprong naar de tijd van Jezus zelf,
preciezer gezegd naar zijn voorloper Johannes de Doper.
Hij past het woord van de profeet Jesaja op zichzelf toe.
Hij ziet zichzelf als wegbereider voor de Heer en roept de mensen op
zich te bekeren.
 
En dan komt het tot een geweldige bekeringsgolf. Zo staat er:

Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem
trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden (Mc.1,5).

Intussen zijn wij weer 20 eeuwen verder.
De lang verwachtte Heer is inderdaad in de wereld gekomen
en wij kunnen Hem elk jaar opnieuw in ons hart geboren laten worden.

Maar willen wij die geestelijke geboorte van Christus in ons hart,
die zo veel innerlijke vrede en geluk met zich mee kan brengen,
niet vaak te goedkoop hebben?

Zonder bekering, zonder belijdenis van zonden?

Zeggen wij niet te gemakkelijk dat wij toch geen kwaad doen
of dat de biecht afgeschaft is?

Een andere Johannes, de apostel Johannes namelijk,
ruimt radicaal op met dit zelfbedrog.

En hij bedoelt elke christen, ook ons, wanneer hij schrijft:

“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig,
dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben,
maken wij Hem tot een leugenaar; dan woont zijn woord niet in ons”
(1 Joh.1,8-10).

Ik zelf ga daarom regelmatig biechten
en sta ook voor anderen altijd klaar om biecht te horen:

Elke zaterdag om 15.00 uur in de Landricuskerk
of na afspraak op een ander tijdstip of plaats.

Want voorbereiding op Kerstmis is meer
dan deurtjes openen op een adventskalender.
De belangrijkste deur blijft nog altijd de deur van ons hart.