- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

2e zo vd Advent A – Flores de Noche Buena   

2e zo vd Advent A – Flores de Noche Buena                (alleen) Echt, 8-12-2019

Wist u hoe de plant die bij ons bekend staat als ‘kerstster’
haar rode bladeren krijgt?  

Dat gaat alleen als de plantenteler zich houdt aan een exact schema
van blootstelling aan licht en duisternis.
Pas dan worden de groene bladeren van de plant gedwongen
om rood te kleuren.

Meer dan een maand lang moet de plant overdag veel zonlicht krijgen,
om vervolgens zo’n 14 uur per etmaal in absolute duisternis te staan.
Juist die duisternis is belangrijk.
Een korte blootstelling aan licht kan het hele proces verstoren.

Dit proces van het rood kleuren van de kerstster
is een mooi beeld voor de advent.

Op de eerste plaats komt de tijd van wachten op de bloei van de kerstster
ongeveer overeen met de lengte van onze voorbereidingstijd op Kerstmis.

Maar ook het feit, dat het groei- en bloeiproces van de kerstster
niet zomaar aan de gewone gang van zaken wordt overgelaten,
maar bewust wordt gestuurd, houdt een boodschap voor ons in.

In de advent worden wij opgeroepen ons alledaagse leefritme te overdenken.

Misschien zouden wij het felle licht van al die activiteiten die ons opjagen
in deze tijd van de advent bewust kunnen beperken.

Misschien zouden wij het donker van de avonden vaker kunnen gebruiken
om tot rust te komen, tot gebed, tot bezinning, tot het lezen van een goed boek,
tot het schrijven van een lieve brief of tot luisteren naar rustige muziek.

Dit soort veranderingen in onze dagelijkse routine zullen ons geloof voeden,
ook als wij dat zelf niet in de gaten hebben.
Denk aan de kerstster.
Die weet ook niet dat ze rood aan het worden is.

En de kerstster wordt ook niet alleen maar voor zichzelf rood,
maar ook om anderen vreugde te bereiden.

Zoals een legende vertelt uit Mexico, waar deze plant in het wild voorkomt.

Het arme kind Pepita, dat geen cadeau kon kopen
om naar de kribbe te brengen,
bracht enkele groene kerststerren, die ze langs de weg had uitgegraven,
naar de donkere kerk.

Aan het kind was namelijk verteld dat God niet zozeer kijkt
naar de grootte van een geschenk, maar naar de oprechtheid van de gever.

In de kerk dan begonnen de planten rood te kleuren
en de mensen beschouwden dit als een kerstwonder.

Vanaf dat moment werd de kerstster in Mexico
Flores de Noche Buena (Bloemen van de heilige Nacht) genoemd.

Ik wens u allen, dat ook u met Kerstmis gaat bloeien.

 

Geïnspireerd door Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing,
Het Woord onder ons. Advent 2019, Overweging van 3 december.